NEO

Hiển thị 1–16 của 38 sản phẩm

 • Giá sốc NEO CL17-02 Bộ khóa gạt đế dài (250mm)Mua hàng
  NEO CL17-02 Bộ khóa gạt đế dài (250mm)
  500.000  325.000 
  • Mã sản phẩm: CL17-02
  • Thương hiệu: NEO

  Tay khóa: 
  Vật liệu: Hợp kim
  Màu hoàn thiện: INOX / Trắng sơn tĩnh điện
  Kích thước đế: (Dài) 250 x (Rộng) 50mm

  Thân khóa:

  Khoảng cách từ mép cửa đến tâm lỗ ruột khóa (backset): 45mm
  Khoảng cách từ tâm ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm (C – C): 85mm

  Ruột khóa:

  Chiều dài: 70mm
  Số lượng chìa khóa: 05 chìa vi tính

  Bảo hành: 1 năm chính hãng NEO

  NEO CL17-02 Bộ khóa gạt đế dài (250mm)

  500.000  325.000 
 • Giá sốc NEO CL17-01 Bộ khóa gạt đế dài (250mm)Mua hàng
  NEO CL17-01 Bộ khóa gạt đế dài (250mm)
  500.000  325.000 
  • Mã sản phẩm: CL17-01 (250mm)
  • Thương hiệu: NEO

  Tay khóa: 
  Vật liệu: Hợp kim
  Màu hoàn thiện: INOX / Trắng sơn tĩnh điện
  Kích thước đế: (Dài) 250 x (Rộng) 50mm

  Thân khóa:

  Khoảng cách từ mép cửa đến tâm lỗ ruột khóa (backset): 45mm
  Khoảng cách từ tâm ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm (C – C): 85mm

  Ruột khóa:

  Chiều dài: 70mm
  Số lượng chìa khóa: 05 chìa vi tính

  Bảo hành: 1 năm chính hãng NEO

  NEO CL17-01 Bộ khóa gạt đế dài (250mm)

  500.000  325.000 
 • Khuyến mại NEO L82139 Bộ khóa gạt đế dài (260mm)Mua hàng
  NEO L82139 Bộ khóa gạt đế dài (260mm)
  874.000  540.000 
  • Mã sản phẩm: NEO L82139
  • Thương hiệu: NEO

  Tay khóa: 
  Vật liệu: Hợp kim
  Màu hoàn thiện: INOX mờ
  Kích thước đế: (Dài) 260 x (Rộng) 52mm

  Thân khóa:

  Khoảng cách từ mép cửa đến tâm lỗ ruột khóa (backset): 45mm
  Khoảng cách từ tâm ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm (C – C): 85mm

  Ruột khóa:

  Chiều dài: 70mm
  Số lượng chìa khóa: 05 chìa vi tính

  Bảo hành: 1 năm chính hãng NEO

  NEO L82139 Bộ khóa gạt đế dài (260mm)

  874.000  540.000 
 • HOT NEO L82138 Bộ khóa gạt đế dài (260mm)Mua hàng
  NEO L82138 Bộ khóa gạt đế dài (260mm)
  874.000  540.000 
  • Mã sản phẩm: NEO L82138
  • Thương hiệu: NEO

  Tay khóa: 
  Vật liệu: Hợp kim
  Màu hoàn thiện: INOX mờ
  Kích thước đế: (Dài) 260 x (Rộng) 52mm

  Thân khóa:

  Khoảng cách từ mép cửa đến tâm lỗ ruột khóa (backset): 45mm
  Khoảng cách từ tâm ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm (C – C): 85mm

  Ruột khóa:

  Chiều dài: 70mm
  Số lượng chìa khóa: 05 chìa vi tính

  Bảo hành: 1 năm chính hãng NEO

  NEO L82138 Bộ khóa gạt đế dài (260mm)

  874.000  540.000 
 • HOT NEO L82137 Bộ khóa gạt đế dài (260mm)Mua hàng
  NEO L82137 Bộ khóa gạt đế dài (260mm)
  874.000  540.000 
  • Mã sản phẩm: NEO L82137
  • Thương hiệu: NEO

  Tay khóa: 
  Vật liệu: Hợp kim
  Màu hoàn thiện: INOX mờ
  Kích thước đế: (Dài) 260 x (Rộng) 52mm

  Thân khóa:

  Khoảng cách từ mép cửa đến tâm lỗ ruột khóa (backset): 45mm
  Khoảng cách từ tâm ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm (C – C): 85mm

  Ruột khóa:

  Chiều dài: 70mm
  Số lượng chìa khóa: 05 chìa vi tính

  Bảo hành: 1 năm chính hãng NEO

  NEO L82137 Bộ khóa gạt đế dài (260mm)

  874.000  540.000 
 • Khuyến mại NEO L82135 Bộ khóa gạt đế dài (260mm)Mua hàng
  NEO L82135 Bộ khóa gạt đế dài (260mm)
  874.000  540.000 
  • Mã sản phẩm: NEO L82135
  • Thương hiệu: NEO

  Tay khóa: 
  Vật liệu: Hợp kim
  Màu hoàn thiện: INOX mờ
  Kích thước đế: (Dài) 260 x (Rộng) 52mm

  Thân khóa:

  Khoảng cách từ mép cửa đến tâm lỗ ruột khóa (backset): 45mm
  Khoảng cách từ tâm ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm (C – C): 85mm

  Ruột khóa:

  Chiều dài: 70mm
  Số lượng chìa khóa: 05 chìa vi tính

  Bảo hành: 1 năm chính hãng NEO

  NEO L82135 Bộ khóa gạt đế dài (260mm)

  874.000  540.000 
 • Khuyến mại Bộ khóa gạt NEO L82136 samvnlockMua hàng
  NEO L82136 Bộ khóa gạt đế dài (260mm)
  874.000  540.000 
  • Mã sản phẩm: NEO L82136
  • Thương hiệu: NEO

  Tay khóa: 
  Vật liệu: Hợp kim
  Màu hoàn thiện: INOX mờ
  Kích thước đế: (Dài) 260 x (Rộng) 52mm

  Thân khóa:

  Khoảng cách từ mép cửa đến tâm lỗ ruột khóa (backset): 45mm
  Khoảng cách từ tâm ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm (C – C): 85mm

  Ruột khóa:

  Chiều dài: 70mm
  Số lượng chìa khóa: 05 chìa vi tính

  Bảo hành: 1 năm chính hãng NEO

  NEO L82136 Bộ khóa gạt đế dài (260mm)

  874.000  540.000 
 • Giá sốc NEO 8504-026 Bộ khóa gạt đế dài (260mm)Mua hàng
  NEO 8504-026 Bộ khóa gạt đế dài (260mm)
  1.620.000  1.134.000 
  • Mã sản phẩm: NEO 8504-026
  • Thương hiệu: NEO

  Tay khóa: 
  Vật liệu: INOX SUS 304
  Màu hoàn thiện: INOX mờ
  Kích thước đế: (Dài) 260 x (Rộng) 52mm

  Thân khóa:

  Khoảng cách từ mép cửa đến tâm lỗ ruột khóa (backset): 45mm
  Khoảng cách từ tâm ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm (C – C): 85mm

  Ruột khóa:

  Chiều dài: 70mm
  Số lượng chìa khóa: 05 chìa vi tính

  Bảo hành: 1 năm chính hãng NEO

  NEO 8504-026 Bộ khóa gạt đế dài (260mm)

  1.620.000  1.134.000 
 • Giá sốc NEO 8504-013 Bộ khóa gạt đế dài (260mm)Mua hàng
  NEO 8504-013 Bộ khóa gạt đế dài (260mm)
  1.620.000  1.134.000 
  • Mã sản phẩm: NEO 8504-013
  • Thương hiệu: NEO

  Tay khóa: 
  Vật liệu: INOX SUS 304
  Màu hoàn thiện: INOX mờ
  Kích thước đế: (Dài) 260 x (Rộng) 52mm

  Thân khóa:

  Khoảng cách từ mép cửa đến tâm lỗ ruột khóa (backset): 45mm
  Khoảng cách từ tâm ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm (C – C): 85mm

  Ruột khóa:

  Chiều dài: 70mm
  Số lượng chìa khóa: 05 chìa vi tính

  Bảo hành: 1 năm chính hãng NEO

  NEO 8504-013 Bộ khóa gạt đế dài (260mm)

  1.620.000  1.134.000 
 • Giá sốc NEO 8504-004 Bộ khóa gạt đế dài (260mm)Mua hàng
  NEO 8504-004 Bộ khóa gạt đế dài (260mm)
  1.620.000  1.134.000 
  • Mã sản phẩm: NEO 8504-004
  • Thương hiệu: NEO

  Tay khóa: 
  Vật liệu: INOX SUS 304
  Màu hoàn thiện: INOX mờ
  Kích thước đế: (Dài) 260 x (Rộng) 52mm

  Thân khóa:

  Khoảng cách từ mép cửa đến tâm lỗ ruột khóa (backset): 45mm
  Khoảng cách từ tâm ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm (C – C): 85mm

  Ruột khóa:

  Chiều dài: 70mm
  Số lượng chìa khóa: 05 chìa vi tính

  Bảo hành: 1 năm chính hãng NEO

  NEO 8504-004 Bộ khóa gạt đế dài (260mm)

  1.620.000  1.134.000 
 • Giá sốc NEO 8504-007 Bộ khóa gạt đế dài (260mm)Mua hàng
  NEO 8504-007 Bộ khóa gạt đế dài (260mm)
  1.620.000  1.134.000 
  • Mã sản phẩm: NEO 8504-007
  • Thương hiệu: NEO

  Tay khóa: 
  Vật liệu: INOX SUS 304
  Màu hoàn thiện: INOX mờ
  Kích thước đế: (Dài) 260 x (Rộng) 52mm

  Thân khóa:

  Khoảng cách từ mép cửa đến tâm lỗ ruột khóa (backset): 45mm
  Khoảng cách từ tâm ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm (C – C): 85mm

  Ruột khóa:

  Chiều dài: 70mm
  Số lượng chìa khóa: 05 chìa vi tính

  Bảo hành: 1 năm chính hãng NEO

  NEO 8504-007 Bộ khóa gạt đế dài (260mm)

  1.620.000  1.134.000 
 • Giá sốc NEO 8504-009 Bộ khóa gạt đế dài (260mm)Mua hàng
  NEO 8504-009 Bộ khóa gạt đế dài (260mm)
  1.620.000  1.134.000 
  • Mã sản phẩm: NEO 8504-009
  • Thương hiệu: NEO

  Tay khóa: 
  Vật liệu: INOX SUS 304
  Màu hoàn thiện: INOX mờ
  Kích thước đế: (Dài) 260 x (Rộng) 52mm

  Thân khóa:

  Khoảng cách từ mép cửa đến tâm lỗ ruột khóa (backset): 45mm
  Khoảng cách từ tâm ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm (C – C): 85mm

  Ruột khóa:

  Chiều dài: 70mm
  Số lượng chìa khóa: 05 chìa vi tính

  Bảo hành: 1 năm chính hãng NEO

  NEO 8504-009 Bộ khóa gạt đế dài (260mm)

  1.620.000  1.134.000 
 • Giá sốc NEO 8504-026 Bộ khóa gạt đế dài (260mm)Mua hàng
  NEO 8504A-026 Bộ khóa gạt đế dài (300mm)
  1.780.000  1.246.000 
  • Mã sản phẩm: NEO 8504A-026
  • Thương hiệu: NEO

  Tay khóa: 
  Vật liệu: INOX SUS 304
  Màu hoàn thiện: INOX mờ
  Kích thước đế: (Dài) 300 x (Rộng) 60mm

  Thân khóa:

  Khoảng cách từ mép cửa đến tâm lỗ ruột khóa (backset): 45mm
  Khoảng cách từ tâm ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm (C – C): 85mm

  Ruột khóa:

  Chiều dài: 70mm
  Số lượng chìa khóa: 05 chìa vi tính

  Bảo hành: 1 năm chính hãng NEO

  NEO 8504A-026 Bộ khóa gạt đế dài (300mm)

  1.780.000  1.246.000 
 • Giá sốc NEO 8504A-009 Bộ khóa gạt đế dài (300mm)Mua hàng
  NEO 8504A-009 Bộ khóa gạt đế dài (300mm)
  1.780.000  1.246.000 
  • Mã sản phẩm: NEO 8504A-009
  • Thương hiệu: NEO

  Tay khóa: 
  Vật liệu: INOX SUS 304
  Màu hoàn thiện: INOX mờ
  Kích thước đế: (Dài) 300 x (Rộng) 60mm

  Thân khóa:

  Khoảng cách từ mép cửa đến tâm lỗ ruột khóa (backset): 45mm
  Khoảng cách từ tâm ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm (C – C): 85mm

  Ruột khóa:

  Chiều dài: 70mm
  Số lượng chìa khóa: 05 chìa vi tính

  Bảo hành: 1 năm chính hãng NEO

  NEO 8504A-009 Bộ khóa gạt đế dài (300mm)

  1.780.000  1.246.000 
 • Giá sốc NEO 8504A-007 Bộ khóa gạt đế dài (300mm)Mua hàng
  NEO 8504A-007 Bộ khóa gạt đế dài (300mm)
  1.780.000  1.246.000 
  • Mã sản phẩm: NEO 8504A-007
  • Thương hiệu: NEO

  Tay khóa: 
  Vật liệu: INOX SUS 304
  Màu hoàn thiện: INOX mờ
  Kích thước đế: (Dài) 300 x (Rộng) 60mm

  Thân khóa:

  Khoảng cách từ mép cửa đến tâm lỗ ruột khóa (backset): 45mm
  Khoảng cách từ tâm ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm (C – C): 85mm

  Ruột khóa:

  Chiều dài: 70mm
  Số lượng chìa khóa: 05 chìa vi tính

  Bảo hành: 1 năm chính hãng NEO

  NEO 8504A-007 Bộ khóa gạt đế dài (300mm)

  1.780.000  1.246.000 
 • Giá sốc NEO 8504A-004 Bộ khóa gạt đế dài (300mm)Mua hàng
  NEO 8504A-004 Bộ khóa gạt đế dài (300mm)
  1.780.000  1.246.000 
  • Mã sản phẩm: NEO 8504A-004
  • Thương hiệu: NEO

  Tay khóa: 
  Vật liệu: INOX SUS 304
  Màu hoàn thiện: INOX mờ
  Kích thước đế: (Dài) 300 x (Rộng) 60mm

  Thân khóa:

  Khoảng cách từ mép cửa đến tâm lỗ ruột khóa (backset): 45mm
  Khoảng cách từ tâm ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm (C – C): 85mm

  Ruột khóa:

  Chiều dài: 70mm
  Số lượng chìa khóa: 05 chìa vi tính

  Bảo hành: 1 năm chính hãng NEO

  NEO 8504A-004 Bộ khóa gạt đế dài (300mm)

  1.780.000  1.246.000