Khóa tròn gạt

Hiển thị 1–16 của 27 sản phẩm

 • Giá sốc Khóa tròn gạt vệ sinh Yale VL5377 US3Đọc tiếp
  YALE VL5372 US3 Khóa tròn gạt vệ sinh
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: YALE VL5372 US3
  • Thương hiệu: Yale

  Khóa tròn gạt có chìa dành cho cửa vệ sinh

  Chất liệu: khung: thép; tay khóa, lưỡi gà & chốt chết: kẽm; ốp: đồng

  Màu hoàn thiện: Vàng bóng (US3)

  Chiều dài cò: 60/70 mm

  Độ dày cửa: 35 – 50mm

  Số lượng chìa: 0 chìa

  Bảo hành: 1 năm chính hãng ASSA ABLOY Việt Nam

  YALE VL5372 US3 Khóa tròn gạt vệ sinh

  Liên hệ
 • Hàng sắp về Khóa tròn gạt vệ sinh Yale VL5377 US11Đọc tiếp
  YALE VL5372 US11 Khóa tròn gạt vệ sinh
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: YALE VL5372 US11
  • Thương hiệu: Yale

  Khóa tròn gạt có chìa dành cho cửa toilet, WC

  Chất liệu: khung: thép; tay khóa, lưỡi gà & chốt chết: kẽm; ốp: đồng

  Màu hoàn thiện: Đồng đỏ (US11)

  Chiều dài cò: 60/70 mm

  Độ dày cửa: 35 – 50mm

  Số lượng chìa: không chìa

  Bảo hành: 1 năm chính hãng ASSA ABLOY Việt Nam

  YALE VL5372 US11 Khóa tròn gạt vệ sinh

  Liên hệ
 • Giá sốc Khóa tròn gạt YALE VL6547 US11Mua hàng
  YALE VL6547 US11 Khóa tròn gạt có chìa
  758.000  682.000 
  • Mã sản phẩm: YALE VL6547 US11
  • Thương hiệu: Yale

  Khóa tròn gạt có chìa dành cho cửa lối đi

  Chất liệu: khung: thép; tay khóa, lưỡi gà & chốt chết: kẽm; ốp, ruột khóa: đồng

  Màu hoàn thiện: Đồng đỏ (US11)

  Chiều dài cò: 60/70 mm

  Độ dày cửa: 35 – 50mm

  Số lượng chìa: 3 chìa răng cưa

  Bảo hành: 1 năm chính hãng ASSA ABLOY Việt Nam

  YALE VL6547 US11 Khóa tròn gạt có chìa

  758.000  682.000 
 • HOT Khóa tròn gạt YALE VL6532 US15Mua hàng
  YALE VL6532 US15 Khóa tròn gạt vệ sinh
  522.000  470.000 
  • Mã sản phẩm: YALE VL6532 US15
  • Thương hiệu: Yale

  Khóa tròn gạt không chìa dành cho cửa toilet, WC

  Chất liệu: khung: thép; tay khóa, lưỡi gà & chốt chết: kẽm; ốp, ruột khóa: đồng

  Màu hoàn thiện: Nickel mờ (Satin-Nickel) US15

  Chiều dài cò: 60/70 mm

  Độ dày cửa: 35 – 50mm

  Số lượng chìa: KHÔNG CHÌA

  Bảo hành: 1 năm chính hãng ASSA ABLOY Việt Nam

  YALE VL6532 US15 Khóa tròn gạt vệ sinh

  522.000  470.000 
 • HOT Khóa tròn gạt YALE VL6547 US15Mua hàng
  YALE VL6547 US15 Khóa tròn gạt có chìa
  656.000  590.000 
  • Mã sản phẩm: YALE VL6547 US15
  • Thương hiệu: Yale

  Khóa tròn gạt có chìa dành cho cửa lối đi

  Chất liệu: khung: thép; tay khóa, lưỡi gà & chốt chết: kẽm; ốp, ruột khóa: đồng

  Màu hoàn thiện: Nickel mờ (Satin-Nickel) US15

  Chiều dài cò: 60/70 mm

  Độ dày cửa: 35 – 50mm

  Số lượng chìa: 3 chìa răng cưa

  Bảo hành: 1 năm chính hãng ASSA ABLOY Việt Nam

  YALE VL6547 US15 Khóa tròn gạt có chìa

  656.000  590.000 
 • HOT Khóa tròn gạt YALE VL6537 US15Mua hàng
  YALE VL6537 US15 Khóa tròn gạt có chìa
  603.000  543.000 
  • Mã sản phẩm: YALE VL6537 US15
  • Thương hiệu: Yale

  Khóa tròn gạt có chìa dành cho cửa lối đi

  Chất liệu: khung: thép; tay khóa, lưỡi gà & chốt chết: kẽm; ốp, ruột khóa: đồng

  Màu hoàn thiện: Nickel mờ (Satin-Nickel) US15

  Chiều dài cò: 60/70 mm

  Độ dày cửa: 35 – 50mm

  Số lượng chìa: 3 chìa răng cưa

  Bảo hành: 1 năm chính hãng ASSA ABLOY Việt Nam

  YALE VL6537 US15 Khóa tròn gạt có chìa

  603.000  543.000 
 • Giá sốc Khóa tròn gạt YALE VL6557 US3Mua hàng
  YALE VL6557 US3 Khóa tròn gạt có chìa
  788.000  709.000 
  • Mã sản phẩm: YALE VL6557 US3
  • Thương hiệu: Yale

  Khóa tròn gạt có chìa dành cho cửa lối đi

  Chất liệu: khung: thép; tay khóa, lưỡi gà & chốt chết: kẽm; ốp, ruột khóa: đồng

  Màu hoàn thiện: Nickel mờ (Satin-Nickel) US15

  Chiều dài cò: 60/70 mm

  Độ dày cửa: 35 – 50mm

  Số lượng chìa: 3 chìa răng cưa

  Bảo hành: 1 năm chính hãng ASSA ABLOY Việt Nam

  YALE VL6557 US3 Khóa tròn gạt có chìa

  788.000  709.000 
 • Giá sốc Khóa tròn gạt YALE VL6547 US3Mua hàng
  YALE VL6547 US3 Khóa tròn gạt có chìa
  707.000  636.000 
  • Mã sản phẩm: YALE VL6547 US3
  • Thương hiệu: Yale

  Khóa tròn gạt có chìa dành cho cửa lối đi

  Chất liệu: khung: thép; tay khóa, lưỡi gà & chốt chết: kẽm; ốp, ruột khóa: đồng

  Màu hoàn thiện: Vàng bóng (US3)

  Chiều dài cò: 60/70 mm

  Độ dày cửa: 35 – 50mm

  Số lượng chìa: 3 chìa răng cưa

  Bảo hành: 1 năm chính hãng ASSA ABLOY Việt Nam

  YALE VL6547 US3 Khóa tròn gạt có chìa

  707.000  636.000 
 • Giá sốc Khóa tròn gạt YALE VL6537 US3Mua hàng
  YALE VL6537 US3 Khóa tròn gạt có chìa
  656.000  590.000 
  • Mã sản phẩm: YALE VL6537 US3
  • Thương hiệu: Yale

  Khóa tròn gạt có chìa dành cho cửa lối đi

  Chất liệu: khung: thép; tay khóa, lưỡi gà & chốt chết: kẽm; ốp, ruột khóa: đồng

  Màu hoàn thiện: Vàng bóng (US3)

  Chiều dài cò: 60/70 mm

  Độ dày cửa: 35 – 50mm

  Số lượng chìa: 3 chìa răng cưa

  Bảo hành: 1 năm chính hãng ASSA ABLOY Việt Nam

  YALE VL6537 US3 Khóa tròn gạt có chìa

  656.000  590.000 
 • Giá sốc Khóa tròn gạt YALE VL6537 US11Mua hàng
  YALE VL6537 US11 Khóa tròn gạt có chìa
  707.000  636.000 
  • Mã sản phẩm: YALE VL6537 US11
  • Thương hiệu: Yale

  Khóa tròn gạt có chìa dành cho cửa lối đi

  Chất liệu: khung: thép; tay khóa, lưỡi gà & chốt chết: kẽm; ốp, ruột khóa: đồng

  Màu hoàn thiện: Đồng đỏ (US3)

  Chiều dài cò: 60/70 mm

  Độ dày cửa: 35 – 50mm

  Số lượng chìa: 3 chìa răng cưa

  Bảo hành: 1 năm chính hãng ASSA ABLOY Việt Nam

  YALE VL6537 US11 Khóa tròn gạt có chìa

  707.000  636.000 
 • Giá sốc Khóa tròn gạt YALE VL6557 US11Mua hàng
  YALE VL6557 US11 Khóa tròn gạt có chìa
  839.000  755.000 
  • Mã sản phẩm: YALE VL6557 US11
  • Thương hiệu: Yale

  Khóa tròn gạt có chìa dành cho cửa lối đi

  Chất liệu: khung: thép; tay khóa, lưỡi gà & chốt chết: kẽm; ốp, ruột khóa: đồng

  Màu hoàn thiện: Đồng đỏ (US11)

  Chiều dài cò: 60/70 mm

  Độ dày cửa: 35 – 50mm

  Số lượng chìa: 3 chìa răng cưa

  Bảo hành: 1 năm chính hãng ASSA ABLOY Việt Nam

  YALE VL6557 US11 Khóa tròn gạt có chìa

  839.000  755.000 
 • HOT Khóa tròn gạt YALE VL6552 US15Mua hàng
  YALE VL6552 US15 Khóa tròn gạt vệ sinh
  656.000  590.000 
  • Mã sản phẩm: YALE VL6552 US15
  • Thương hiệu: Yale

  Khóa tròn gạt không chìa dành cho cửa toilet, WC

  Chất liệu: khung: thép; tay khóa, lưỡi gà & chốt chết: kẽm; ốp, ruột khóa: đồng

  Màu hoàn thiện: Nickel mờ (Satin-Nickel) US15

  Chiều dài cò: 60/70 mm

  Độ dày cửa: 35 – 50mm

  Số lượng chìa: KHÔNG CHÌA

  Bảo hành: 1 năm chính hãng ASSA ABLOY Việt Nam

  YALE VL6552 US15 Khóa tròn gạt vệ sinh

  656.000  590.000 
 • HOT Khóa tròn gạt YALE VL5367 US11Mua hàng
  YALE VL5367 US11 Khóa tròn gạt có chìa
  543.000  489.000 
  • Mã sản phẩm: YALE VL5367 US11
  • Thương hiệu: Yale

  Khóa tròn gạt có chìa dành cho cửa lối đi

  Chất liệu: khung: thép; tay khóa, lưỡi gà & chốt chết: kẽm; ốp, ruột khóa: đồng

  Màu hoàn thiện: Đồng đỏ (US11)

  Chiều dài cò: 60/70 mm

  Độ dày cửa: 35 – 50mm

  Số lượng chìa: 3 chìa răng cưa

  Bảo hành: 1 năm chính hãng ASSA ABLOY Việt Nam

  YALE VL5367 US11 Khóa tròn gạt có chìa

  543.000  489.000 
 • HOT Khóa tròn gạt YALE VL5347 US15Mua hàng
  YALE VL5347 US15 Khóa tròn gạt có chìa
  520.000  468.000 
  • Mã sản phẩm: YALE VL5347 US15
  • Thương hiệu: Yale

  Khóa tròn gạt có chìa dành cho cửa lối đi

  Chất liệu: khung: thép; tay khóa, lưỡi gà & chốt chết: kẽm; ốp, ruột khóa: đồng

  Màu hoàn thiện: Nickel mờ (Satin-Nickel) US15

  Chiều dài cò: 60/70 mm

  Độ dày cửa: 35 – 50mm

  Số lượng chìa: 3 chìa răng cưa

  Bảo hành: 1 năm chính hãng ASSA ABLOY Việt Nam

  YALE VL5347 US15 Khóa tròn gạt có chìa

  520.000  468.000 
 • HOT Khóa tròn gạt YALE VL4447 US15 BS60Mua hàng
  YALE VL4447 US15 Khóa tròn gạt có chìa
  397.000  357.000 
  • Mã sản phẩm: YALE VL4447 US15
  • Thương hiệu: Yale

  Khóa tròn gạt có chìa dành cho cửa lối đi

  Chất liệu: khung: thép; tay khóa: nhôm; lưỡi gà & chốt chết: kẽm; vành khóa: INOX SUS 304; ruột khóa: đồng

  Màu hoàn thiện: Nickel mờ (Satin-Nickel) US15

  Chiều dài cò: 60/70 mm

  Độ dày cửa: 35 – 50mm

  Số lượng chìa: 3 chìa răng cưa

  Bảo hành: 1 năm chính hãng ASSA ABLOY Việt Nam

  YALE VL4447 US15 Khóa tròn gạt có chìa

  397.000  357.000 
 • Giá sốc Khóa tròn gạt YALE VL8327 US11Mua hàng
  YALE VL8327 US11 Khóa tròn gạt có chìa
  608.000  547.000 
  • Mã sản phẩm: YALE VL8327 US11
  • Thương hiệu: Yale

  Khóa tròn gạt có chìa dành cho cửa lối đi

  Chất liệu: khung: thép; tay khóa, lưỡi gà & chốt chết: kẽm; ốp, ruột khóa: đồng

  Màu hoàn thiện: Đồng đỏ (US11)

  Chiều dài cò: 60/70 mm

  Độ dày cửa: 35 – 50mm

  Số lượng chìa: 3 chìa răng cưa

  Bảo hành: 1 năm chính hãng ASSA ABLOY Việt Nam

  YALE VL8327 US11 Khóa tròn gạt có chìa

  608.000  547.000