Chốt âm

Hiển thị 14 sản phẩm

 • Chốt âm cửa gỗ Hafele 911.62.184 (450mm)Mua hàng
  Chốt âm cửa gỗ Hafele 911.62.184 (450mm)
  345.400 
  • Mã sản phẩm: Hafele 911.62.184
  • Thương hiệu: Hafele

  Chốt âm dùng cho cửa gỗ

  Chất liệu: INOX SUS 304

  Màu hoàn thiện: Inox mờ

  Chiều dài: 450 mm

  Chốt âm cửa gỗ Hafele 911.62.184 (450mm)

  345.400 
 • Chốt âm cửa gỗ Hafele 911.62.183 (300mm)Mua hàng
  Chốt âm cửa gỗ Hafele 911.62.183 (300mm)
  182.600 
  • Mã sản phẩm: Hafele 911.62.183
  • Thương hiệu: Hafele

  Chốt âm dùng cho cửa gỗ

  Chất liệu: INOX SUS 304

  Màu hoàn thiện: Inox mờ

  Chiều dài: 300 mm

  Chốt âm cửa gỗ Hafele 911.62.183 (300mm)

  182.600 
 • Chốt âm cửa gỗ Hafele 911.62.182 (200mm)Mua hàng
  Chốt âm cửa gỗ Hafele 911.62.182 (200mm)
  176.000 
  • Mã sản phẩm: Hafele 911.62.182
  • Thương hiệu: Hafele

  Chốt âm dùng cho cửa gỗ

  Chất liệu: INOX SUS 304

  Màu hoàn thiện: Inox mờ

  Chiều dài: 200 mm

  Chốt âm cửa gỗ Hafele 911.62.182 (200mm)

  176.000 
 • Chốt âm cửa gỗ Hafele 489.71.461 (300mm)Mua hàng
  Chốt âm cửa gỗ Hafele 489.71.461 (300mm)
  330.000 
  • Mã sản phẩm: Hafele 489.71.461
  • Thương hiệu: Hafele

  Chốt âm dùng cho cửa gỗ

  Chất liệu: INOX SUS 304

  Màu hoàn thiện: Đồng mờ

  Chiều dài: 300 mm

  Chốt âm cửa gỗ Hafele 489.71.461 (300mm)

  330.000 
 • Chốt âm cửa gỗ Hafele 489.71.460 (300mm)Mua hàng
  Chốt âm cửa gỗ Hafele 489.71.460 (300mm)
  198.000 
  • Mã sản phẩm: Hafele 489.71.460
  • Thương hiệu: Hafele

  Chốt âm dùng cho cửa gỗ

  Chất liệu: INOX SUS 304

  Màu hoàn thiện: Inox mờ

  Chiều dài: 300 mm

  Chốt âm cửa gỗ Hafele 489.71.460 (300mm)

  198.000 
 • Chốt âm cửa gỗ Hafele 489.71.451 (200mm)Mua hàng
  Chốt âm cửa gỗ Hafele 489.71.451 (200mm)
  286.000 
  • Mã sản phẩm: Hafele 489.71.451
  • Thương hiệu: Hafele

  Chốt âm dùng cho cửa gỗ

  Chất liệu: INOX SUS 304

  Màu hoàn thiện: Đồng mờ

  Chiều dài: 200 mm

  Chốt âm cửa gỗ Hafele 489.71.451 (200mm)

  286.000 
 • Giảm giá! Chốt âm cửa sắt YALE YFB–011Mua hàng
  Chốt âm cửa sắt YALE YFB–011
  284.000  256.000 
  • Mã sản phẩm: YALE YFB–011
  • Thương hiệu: Yale

  Chốt âm dùng cho cửa sắt

  Chất liệu: INOX SUS 304

  Màu hoàn thiện: Inox mờ (US32D)

  Chiều dài: 200 mm

  Chốt âm cửa sắt YALE YFB–011

  284.000  256.000 
 • Giảm giá! Chốt âm cửa sắt YALE YFB–031Mua hàng
  Chốt âm cửa sắt YALE YFB–031
  393.000  356.000 
  • Mã sản phẩm: YALE YFB–031
  • Thương hiệu: Yale

  Chốt âm dùng cho cửa sắt

  Chất liệu: INOX SUS 304

  Màu hoàn thiện: Inox mờ (US32D)

  Chiều dài: 600 mm

  Chốt âm cửa sắt YALE YFB–031

  393.000  356.000 
 • Giảm giá! Nắp âm chắn bụi YALE YFB – 040Mua hàng
  YALE YFB–040 Nắp âm chắn bụi
  148.000  133.000 
  • Mã sản phẩm: YALE YFB–040
  • Thương hiệu: Yale

  Nắp chốt âm chắn bụi

  Chất liệu: INOX SUS 304

  Màu hoàn thiện: Inox mờ

  Chiều dài: 39 mm

  YALE YFB–040 Nắp âm chắn bụi

  148.000  133.000 
 • Giảm giá! Chốt âm cửa sắt YALE YFB–021Mua hàng
  Chốt âm cửa sắt YALE YFB–021
  319.000  287.000 
  • Mã sản phẩm: YALE YFB–021
  • Thương hiệu: Yale

  Chốt âm dùng cho cửa sắt

  Chất liệu: INOX SUS 304

  Màu hoàn thiện: Inox mờ (US32D)

  Chiều dài: 450 mm

  Chốt âm cửa sắt YALE YFB–021

  319.000  287.000 
 • Giảm giá! Chốt âm cửa gỗ YALE YFB–030Mua hàng
  Chốt âm cửa gỗ YALE YFB–030
  351.000  316.000 
  • Mã sản phẩm: YALE YFB–030
  • Thương hiệu: Yale

  Chốt âm dùng cho cửa gỗ

  Chất liệu: INOX SUS 304

  Màu hoàn thiện: Inox mờ (US32D)

  Chiều dài: 450 mm

  Chốt âm cửa gỗ YALE YFB–030

  351.000  316.000 
 • Giảm giá! Chốt âm cửa gỗ YALE YFB–020Mua hàng
  Chốt âm cửa gỗ YALE YFB–020
  220.000  198.000 
  • Mã sản phẩm: YALE YFB–020
  • Thương hiệu: Yale

  Chốt âm dùng cho cửa gỗ

  Chất liệu: INOX SUS 304

  Màu hoàn thiện: Inox mờ (US32D)

  Chiều dài: 200 mm

  Chốt âm cửa gỗ YALE YFB–020

  220.000  198.000 
 • Chốt âm cửa gỗ Hafele 489.71.450 (200mm)Mua hàng
  Chốt âm cửa gỗ Hafele 489.71.450 (200mm)
  176.000 
  • Mã sản phẩm: Hafele 489.71.450
  • Thương hiệu: Hafele

  Chốt âm dùng cho cửa gỗ

  Chất liệu: INOX SUS 304

  Màu hoàn thiện: Inox mờ

  Chiều dài: 200 mm

  Chốt âm cửa gỗ Hafele 489.71.450 (200mm)

  176.000 
 • Nắp chốt âm Hafele 911.62.247Mua hàng
  Nắp chốt âm Hafele 911.62.247
  106.700 
  • Mã sản phẩm: Hafele 911.62.247
  • Thương hiệu: Hafele

  Nắp chốt âm chắn bụi

  Chất liệu: INOX SUS 304

  Màu hoàn thiện: Inox mờ

  Chiều dài: 38 mm

  Nắp chốt âm Hafele 911.62.247

  106.700