Ray trượt

Lọc

Hiển thị 1–16 của 125 sản phẩm

 • 500mm Hafele 494.02.145 Ray bi 3 tầng 500mm bản 45mm DIYThêm vào giỏ hàng
  Ray bi 3 tầng DIY HAFELE 494.02.145, dài 500mm
  130.000 
  • Mã sản phẩm: 494.02.145
  • Thương hiệu: HAFELE

  Ray bi 3 tầng không giảm chấn, tải trọng 20kg

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu sáng
  Bản rộng: 45mm
  Chiều dài: 500mm
  Trọng tải: 20kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Chiều dài: 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm

  Ray bi 3 tầng DIY HAFELE 494.02.145, dài 500mm

  130.000 
 • 450mm Hafele 494.02.144 Ray bi 3 tầng 450mm bản 45mm DIYThêm vào giỏ hàng
  Ray bi 3 tầng DIY HAFELE 494.02.144, dài 450mm
  121.000 
  • Mã sản phẩm: 494.02.144
  • Thương hiệu: HAFELE

  Ray bi 3 tầng không giảm chấn, tải trọng 20kg

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu sáng
  Bản rộng: 45mm
  Chiều dài: 450mm
  Trọng tải: 20kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Chiều dài: 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm

  Ray bi 3 tầng DIY HAFELE 494.02.144, dài 450mm

  121.000 
 • 400mm Hafele 494.02.143 Ray bi 3 tầng 400mm bản 45mm DIYThêm vào giỏ hàng
  Ray bi 3 tầng DIY HAFELE 494.02.143, dài 400mm
  108.000 
  • Mã sản phẩm: 494.02.143
  • Thương hiệu: HAFELE

  Ray bi 3 tầng không giảm chấn, tải trọng 20kg

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu sáng
  Bản rộng: 45mm
  Chiều dài: 400mm
  Trọng tải: 20kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Chiều dài: 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm

  Ray bi 3 tầng DIY HAFELE 494.02.143, dài 400mm

  108.000 
 • 350mm Hafele 494.02.142 Ray bi 3 tầng 350mm bản 45mm DIYThêm vào giỏ hàng
  Ray bi 3 tầng DIY HAFELE 494.02.142, dài 350mm
  96.000 
  • Mã sản phẩm: 494.02.142
  • Thương hiệu: HAFELE

  Ray bi 3 tầng không giảm chấn, tải trọng 20kg

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu sáng
  Bản rộng: 45mm
  Chiều dài: 350mm
  Trọng tải: 20kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Chiều dài: 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm

  Ray bi 3 tầng DIY HAFELE 494.02.142, dài 350mm

  96.000 
 • 300mm Hafele 494.02.141 Ray bi 3 tầng 300mm bản 45mm DIYThêm vào giỏ hàng
  Ray bi 3 tầng DIY HAFELE 494.02.141, dài 300mm
  82.000 
  • Mã sản phẩm: 494.02.141
  • Thương hiệu: HAFELE

  Ray bi 3 tầng không giảm chấn, tải trọng 20kg

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu sáng
  Bản rộng: 45mm
  Chiều dài: 300mm
  Trọng tải: 20kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Chiều dài: 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm

  Ray bi 3 tầng DIY HAFELE 494.02.141, dài 300mm

  82.000 
 • 600mm Hafele 494.02.467 Ray bi 3 tầng 600mm màu sángThêm vào giỏ hàng
  Ray bi 3 tầng bản 42mm HAFELE 494.02.467, 600mm
  182.000 
  • Mã sản phẩm: 494.02.467
  • Thương hiệu: HAFELE

  Ray bi 3 tầng không giảm chấn, tải trọng 30kg

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu sáng
  Bản rộng: 42mm
  Chiều dài: 600mm
  Trọng tải: 30kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Tùy chọn chiều dài: 250mm | 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm | 550mm | 600mm

  Ray bi 3 tầng bản 42mm HAFELE 494.02.467, 600mm

  182.000 
 • 550mm Hafele 494.02.466 Ray bi 3 tầng Hafele 550mm màu sángThêm vào giỏ hàng
  Ray bi 3 tầng bản 42mm HAFELE 494.02.466, 550mm
  166.500 
  • Mã sản phẩm: 494.02.466
  • Thương hiệu: HAFELE

  Ray bi 3 tầng không giảm chấn, tải trọng 30kg

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu sáng
  Bản rộng: 42mm
  Chiều dài: 550mm
  Trọng tải: 30kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Tùy chọn chiều dài: 250mm | 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm | 550mm | 600mm

  Ray bi 3 tầng bản 42mm HAFELE 494.02.466, 550mm

  166.500 
 • 500mm Hafele 494.02.455 Ray bi 3 tầng Hafele màu đen 500mmThêm vào giỏ hàng
  Ray bi 3 tầng bản 42mm HAFELE 494.02.455, 500mm
  140.000 
  • Mã sản phẩm: 494.02.455
  • Thương hiệu: HAFELE

  Ray bi 3 tầng không giảm chấn, bản rộng 42mm

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu đen
  Bản rộng: 42mm
  Chiều dài: 500mm
  Trọng tải: 30kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  250mm | 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm

  Ray bi 3 tầng bản 42mm HAFELE 494.02.455, 500mm

  140.000 
 • 500mm Hafele 494.02.465 Ray bi 3 tầng Hafele 500mm màu sángThêm vào giỏ hàng
  Ray bi 3 tầng bản 42mm HAFELE 494.02.465, 500mm
  140.000 
  • Mã sản phẩm: 494.02.465
  • Thương hiệu: HAFELE

  Ray bi 3 tầng không giảm chấn, tải trọng 30kg

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu sáng
  Bản rộng: 42mm
  Chiều dài: 500mm
  Trọng tải: 30kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Tùy chọn chiều dài: 250mm | 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm | 550mm | 600mm

  Ray bi 3 tầng bản 42mm HAFELE 494.02.465, 500mm

  140.000 
 • 450mm Hafele 494.02.454 Ray bi 3 tầng Hafele màu đen 450mmThêm vào giỏ hàng
  Ray bi 3 tầng bản 42mm HAFELE 494.02.454, 450mm
  125.000 
  • Mã sản phẩm: 494.02.454
  • Thương hiệu: HAFELE

  Ray bi 3 tầng không giảm chấn, bản rộng 42mm

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu đen
  Bản rộng: 42mm
  Chiều dài: 450mm
  Trọng tải: 30kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  250mm | 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm

  Ray bi 3 tầng bản 42mm HAFELE 494.02.454, 450mm

  125.000 
 • 450mm Hafele 494.02.464 Ray bi 3 tầng Hafele 450mm màu sángThêm vào giỏ hàng
  Ray bi 3 tầng bản 42mm HAFELE 494.02.464, 450mm
  125.000 
  • Mã sản phẩm: 494.02.464
  • Thương hiệu: HAFELE

  Ray bi 3 tầng không giảm chấn, tải trọng 30kg

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu sáng
  Bản rộng: 42mm
  Chiều dài: 450mm
  Trọng tải: 30kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Tùy chọn chiều dài: 250mm | 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm | 550mm | 600mm

  Ray bi 3 tầng bản 42mm HAFELE 494.02.464, 450mm

  125.000 
 • 400mm Hafele 494.02.453 Ray bi 3 tầng Hafele màu đen 400mmThêm vào giỏ hàng
  Ray bi 3 tầng bản 42mm HAFELE 494.02.453, 400mm
  115.200 
  • Mã sản phẩm: 494.02.453
  • Thương hiệu: HAFELE

  Ray bi 3 tầng không giảm chấn, bản rộng 42mm

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu đen
  Bản rộng: 42mm
  Chiều dài: 400mm
  Trọng tải: 30kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  250mm | 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm

  Ray bi 3 tầng bản 42mm HAFELE 494.02.453, 400mm

  115.200 
 • 300mm Hafele 494.02.451 Ray bi 3 tầng Hafele màu đen 300mmThêm vào giỏ hàng
  Ray bi 3 tầng bản 42mm HAFELE 494.02.451, 300mm
  94.500 
  • Mã sản phẩm: 494.02.451
  • Thương hiệu: HAFELE

  Ray bi 3 tầng không giảm chấn, bản rộng 42mm

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu đen
  Bản rộng: 42mm
  Chiều dài: 300mm
  Trọng tải: 30kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  250mm | 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm

  Ray bi 3 tầng bản 42mm HAFELE 494.02.451, 300mm

  94.500 
 • 400mm Hafele 494.02.463 Ray bi 3 tầng Hafele 400mm màu sángThêm vào giỏ hàng
  Ray bi 3 tầng bản 42mm HAFELE 494.02.463, 400mm
  115.000 
  • Mã sản phẩm: 494.02.463
  • Thương hiệu: HAFELE

  Ray bi 3 tầng không giảm chấn, tải trọng 30kg

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu sáng
  Bản rộng: 42mm
  Chiều dài: 400mm
  Trọng tải: 30kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Tùy chọn chiều dài: 250mm | 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm | 550mm | 600mm

  Ray bi 3 tầng bản 42mm HAFELE 494.02.463, 400mm

  115.000 
 • 350mm Hafele 494.02.452 Ray bi 3 tầng Hafele màu đen 350mmThêm vào giỏ hàng
  Ray bi 3 tầng bản 42mm HAFELE 494.02.452, 350mm
  104.400 
  • Mã sản phẩm: 494.02.452
  • Thương hiệu: HAFELE

  Ray bi 3 tầng không giảm chấn, bản rộng 42mm

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu đen
  Bản rộng: 42mm
  Chiều dài: 350mm
  Trọng tải: 30kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  250mm | 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm

  Ray bi 3 tầng bản 42mm HAFELE 494.02.452, 350mm

  104.400 
 • 350mm Hafele 494.02.462 Ray bi 3 tầng Hafele 350mm màu sángThêm vào giỏ hàng
  Ray bi 3 tầng bản 42mm HAFELE 494.02.462, 350mm
  104.400 
  • Mã sản phẩm: 494.02.462
  • Thương hiệu: HAFELE

  Ray bi 3 tầng không giảm chấn, tải trọng 30kg

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu sáng
  Bản rộng: 42mm
  Chiều dài: 350mm
  Trọng tải: 30kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Tùy chọn chiều dài: 250mm | 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm | 550mm | 600mm

  Ray bi 3 tầng bản 42mm HAFELE 494.02.462, 350mm

  104.400