Ray trượt

Lọc

Hiển thị 1–16 của 125 sản phẩm

 • 300mm Ray âm giảm chấn IVAN 02183.300 ZNPThêm vào giỏ hàng
  Ray âm giảm chấn IVAN 02183.300 ZNP, dài 300mm
  189.200 
  • Mã sản phẩm: 02183.300 ZNP
  • Thương hiệu: IVAN

  Ray âm 3 tầng giảm chấn, chiều dài 300mm

  Vật liệu: thép mạ kẽm màu sáng (kẽm xanh)
  Chiều dài lắp đặt: 300mm
  Tải trọng: 45kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 24 tháng chính hãng IVAN

  Ray âm giảm chấn IVAN 02183.300 ZNP, dài 300mm

  189.200 
 • 350mm Ray âm giảm chấn IVAN 02183.350 ZNPThêm vào giỏ hàng
  Ray âm giảm chấn IVAN 02183.350 ZNP, dài 350mm
  199.100 
  • Mã sản phẩm: 02183.350 ZNP
  • Thương hiệu: IVAN

  Ray âm 3 tầng giảm chấn, chiều dài 350mm

  Vật liệu: thép mạ kẽm màu sáng (kẽm xanh)
  Chiều dài lắp đặt: 350mm
  Tải trọng: 45kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 24 tháng chính hãng IVAN

  Ray âm giảm chấn IVAN 02183.350 ZNP, dài 350mm

  199.100 
 • 400mm Ray âm giảm chấn IVAN 02183.400 ZNPThêm vào giỏ hàng
  Ray âm giảm chấn IVAN 02183.400 ZNP, dài 400mm
  210.100 
  • Mã sản phẩm: 02183.400 ZNP
  • Thương hiệu: IVAN

  Ray âm 3 tầng giảm chấn, chiều dài 400mm

  Vật liệu: thép mạ kẽm màu sáng (kẽm xanh)
  Chiều dài lắp đặt: 400mm
  Tải trọng: 45kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 24 tháng chính hãng IVAN

  Ray âm giảm chấn IVAN 02183.400 ZNP, dài 400mm

  210.100 
 • 450mm Ray âm giảm chấn IVAN 02183.450 ZNPThêm vào giỏ hàng
  Ray âm giảm chấn IVAN 02183.450 ZNP, dài 450mm
  220.000 
  • Mã sản phẩm: 02183.450 ZNP
  • Thương hiệu: IVAN

  Ray âm 3 tầng giảm chấn, chiều dài 450mm

  Vật liệu: thép mạ kẽm màu sáng (kẽm xanh)
  Chiều dài lắp đặt: 450mm
  Tải trọng: 45kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 24 tháng chính hãng IVAN

  Ray âm giảm chấn IVAN 02183.450 ZNP, dài 450mm

  220.000 
 • 500mm Ray âm giảm chấn IVAN 02183.500 ZNPThêm vào giỏ hàng
  Ray âm giảm chấn IVAN 02183.500 ZNP, dài 500mm
  231.000 
  • Mã sản phẩm: 02183.500 ZNP
  • Thương hiệu: IVAN

  Ray âm 3 tầng giảm chấn, chiều dài 500mm

  Vật liệu: thép mạ kẽm màu sáng (kẽm xanh)
  Chiều dài lắp đặt: 500mm
  Tải trọng: 45kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 24 tháng chính hãng IVAN

  Ray âm giảm chấn IVAN 02183.500 ZNP, dài 500mm

  231.000 
 • 300mm Ray bi giảm chấn IVAN 02453.300 ZNPThêm vào giỏ hàng
  Ray bi giảm chấn IVAN 02453.300 ZNP, 300mm, bản 45mm
  103.400 
  • Mã sản phẩm: 02453.300 ZNP
  • Thương hiệu: IVAN

  Ray bi 3 tầng giảm chấn màu sáng, bản rộng 45mm

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu sáng (kẽm xanh)
  Bản rộng: 45mm
  Chiều dài lắp đặt: 300mm
  Trọng tải: 35 – 40kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 12 tháng chính hãng IVAN

  Ray bi giảm chấn IVAN 02453.300 ZNP, 300mm, bản 45mm

  103.400 
 • 350mm Ray bi giảm chấn IVAN 02453.350 ZNPThêm vào giỏ hàng
  Ray bi giảm chấn IVAN 02453.350 ZNP, 350mm, bản 45mm
  113.300 
  • Mã sản phẩm: 02453.350 ZNP
  • Thương hiệu: IVAN

  Ray bi 3 tầng giảm chấn màu sáng, bản rộng 45mm

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu sáng (kẽm xanh)
  Bản rộng: 45mm
  Chiều dài lắp đặt: 350mm
  Trọng tải: 35 – 40kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 12 tháng chính hãng IVAN

  Ray bi giảm chấn IVAN 02453.350 ZNP, 350mm, bản 45mm

  113.300 
 • 400mm Ray bi giảm chấn IVAN 02453.400 ZNPThêm vào giỏ hàng
  Ray bi giảm chấn IVAN 02453.400 ZNP, 400mm, bản 45mm
  124.300 
  • Mã sản phẩm: 02453.400 ZNP
  • Thương hiệu: IVAN

  Ray bi 3 tầng giảm chấn màu sáng, bản rộng 45mm

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu sáng (kẽm xanh)
  Bản rộng: 45mm
  Chiều dài lắp đặt: 400mm
  Trọng tải: 35 – 40kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 12 tháng chính hãng IVAN

  Ray bi giảm chấn IVAN 02453.400 ZNP, 400mm, bản 45mm

  124.300 
 • 450mm Ray bi giảm chấn IVAN 02453.450 ZNPThêm vào giỏ hàng
  Ray bi giảm chấn IVAN 02453.450 ZNP, 450mm, bản 45mm
  134.200 
  • Mã sản phẩm: 02453.450 ZNP
  • Thương hiệu: IVAN

  Ray bi 3 tầng giảm chấn màu sáng, bản rộng 45mm

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu sáng (kẽm xanh)
  Bản rộng: 45mm
  Chiều dài lắp đặt: 450mm
  Trọng tải: 35 – 40kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 12 tháng chính hãng IVAN

  Ray bi giảm chấn IVAN 02453.450 ZNP, 450mm, bản 45mm

  134.200 
 • 500mm Ray bi giảm chấn IVAN 02453.500 ZNPThêm vào giỏ hàng
  Ray bi giảm chấn IVAN 02453.500 ZNP, 500mm, bản 45mm
  145.200 
  • Mã sản phẩm: 02453.500 ZNP
  • Thương hiệu: IVAN

  Ray bi 3 tầng giảm chấn màu sáng, bản rộng 45mm

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu sáng (kẽm xanh)
  Bản rộng: 45mm
  Chiều dài lắp đặt: 500mm
  Trọng tải: 35 – 40kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 12 tháng chính hãng IVAN

  Ray bi giảm chấn IVAN 02453.500 ZNP, 500mm, bản 45mm

  145.200 
 • 400mm Ray bi IVAN 02452.400 ZNPThêm vào giỏ hàng
  Ray bi 3 tầng IVAN 02452.400 ZNP, 400mm, bản 45mm
  83.600 
  • Mã sản phẩm: 02452.400 ZNP
  • Thương hiệu: IVAN

  Ray bi 3 tầng màu sáng bản 45mm, thép dày 1.2mm

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu sáng (kẽm xanh)
  Bản rộng: 45mm
  Chiều dài lắp đặt: 400mm
  Trọng tải: 35 – 40kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 12 tháng chính hãng IVAN

  Ray bi 3 tầng IVAN 02452.400 ZNP, 400mm, bản 45mm

  83.600 
 • 250mm Ray bi IVAN 02452.250 ZNPThêm vào giỏ hàng
  Ray bi 3 tầng IVAN 02452.250 ZNP, 250mm, bản 45mm
  51.700 
  • Mã sản phẩm: 02452.250 ZNP
  • Thương hiệu: IVAN

  Ray bi 3 tầng màu sáng bản 45mm, thép dày 1.2mm

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu sáng (kẽm xanh)
  Bản rộng: 45mm
  Chiều dài lắp đặt: 250mm
  Trọng tải: 35 – 40kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 12 tháng chính hãng IVAN

  Ray bi 3 tầng IVAN 02452.250 ZNP, 250mm, bản 45mm

  51.700 
 • 300mm Ray bi IVAN 02452.300 ZNPThêm vào giỏ hàng
  Ray bi 3 tầng IVAN 02452.300 ZNP, 300mm, bản 45mm
  62.700 
  • Mã sản phẩm: 02452.300 ZNP
  • Thương hiệu: IVAN

  Ray bi 3 tầng màu sáng bản 45mm, thép dày 1.2mm

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu sáng (kẽm xanh)
  Bản rộng: 45mm
  Chiều dài lắp đặt: 300mm
  Trọng tải: 35 – 40kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 12 tháng chính hãng IVAN

  Ray bi 3 tầng IVAN 02452.300 ZNP, 300mm, bản 45mm

  62.700 
 • 350mm Ray bi IVAN 02452.350 ZNPThêm vào giỏ hàng
  Ray bi 3 tầng IVAN 02452.350 ZNP, 350mm, bản 45mm
  72.600 
  • Mã sản phẩm: 02452.350 ZNP
  • Thương hiệu: IVAN

  Ray bi 3 tầng màu sáng bản 45mm, thép dày 1.2mm

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu sáng (kẽm xanh)
  Bản rộng: 45mm
  Chiều dài lắp đặt: 350mm
  Trọng tải: 35 – 40kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 12 tháng chính hãng IVAN

  Ray bi 3 tầng IVAN 02452.350 ZNP, 350mm, bản 45mm

  72.600 
 • 450mm Ray bi IVAN 02452.450 ZNPThêm vào giỏ hàng
  Ray bi 3 tầng IVAN 02452.450 ZNP, 450mm, bản 45mm
  93.500 
  • Mã sản phẩm: 02452.450 ZNP
  • Thương hiệu: IVAN

  Ray bi 3 tầng màu sáng bản 45mm, thép dày 1.2mm

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu sáng (kẽm xanh)
  Bản rộng: 45mm
  Chiều dài lắp đặt: 450mm
  Trọng tải: 35 – 40kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 12 tháng chính hãng IVAN

  Ray bi 3 tầng IVAN 02452.450 ZNP, 450mm, bản 45mm

  93.500 
 • 500mm Ray bi IVAN 02452.500 ZNPThêm vào giỏ hàng
  Ray bi 3 tầng IVAN 02452.500 ZNP, 500mm, bản 45mm
  105.600 
  • Mã sản phẩm: 02452.500 ZNP
  • Thương hiệu: IVAN

  Ray bi 3 tầng màu sáng bản 45mm, thép dày 1.2mm

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu sáng (kẽm xanh)
  Bản rộng: 45mm
  Chiều dài lắp đặt: 500mm
  Trọng tải: 35 – 40kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 12 tháng chính hãng IVAN

  Ray bi 3 tầng IVAN 02452.500 ZNP, 500mm, bản 45mm

  105.600