Hướng dẫn sử dụng khóa điện tử Hafele EL7200-TC

Hướng dẫn các bước cài đặt và sử dụng chức năng khóa từ Hafele EL7200 – TC

Samvnlock mời Bạn cùng tìm hiểu bài hướng dẫn chi tiết cách sử dụng khóa điện tử Hafele EL7200 – TC. Đây là mẫu khóa điện tử được sử dụng rộng rãi hiện nay. Khóa được trang bị các tính năng mở cửa thông dụng như: thẻ từ, mã số, chìa cơ,…

EL7200-TC cung cấp 2 phiên bản thân khóa nhỏthân khóa lớn. 2 phiên bản này không khác nhau về cách thức vận hành và sử dụng các tính năng khóa.

Hướng dẫn sử dụng khóa Hafele EL7200
Hướng dẫn sử dụng khóa Hafele EL7200

Hướng dẫn cài đặt các chức năng sử dụng khóa từ Hafele EL7200 – TC:

Hướng dẫn đăng ký mật khẩu khóa điện tử Hafele EL7200:

Bước 1: Mở nắp pin mặt trong khóa => Nhấn nút Input để tiến hành cài đặt

Bước 2: Nhập Mật khẩu mới mà Bạn muốn đăng ký (độ dài từ 3 đến 19 ký tự)

Bước 3: Bấm Phím * trên bàn phím số để kết thúc.

Để thay đổi mật khẩu mới, Bạn thực hiện thao tác như cách đăng ký mới. Khóa thẻ từ Hafele EL7200-TC tự động thay thế mã số cũ bằng mã số mới vừa cài đặt.

Hướng dẫn cách cài đặt thẻ từ cho khóa điện tử Hafele EL7200:

Bước 1: Mở nắp pin mặt trong thiết bị => Nhấn Nút Input để tiến hành cài đặt

Bước 2: Chạm lần lượt toàn bộ thẻ từ lên vùng đọc thẻ từ (có thể đăng ký tối đa 50 thẻ từ)

Bước 3: Bấm Phím * để hoàn tất. Âm “đing đong” phát ra nếu thành công. Nếu không thành công sẽ phát ra báo hiệu 3 tiếng “beep beep”.

Cách xóa thẻ từ đã đăng ký:

Bước 1: Mở nắp pin => Nhấn Nút Input để bắt đầu xóa

Bước 2: Bấm Phím 0 => Phím 0

Bước 3: Bấm Phím * để hoàn tất. Khi hoàn tất xóa thẻ từ đã đăng ký, tất cả thẻ sẽ được xóa, Bạn cần đăng ký mới lại toàn bộ.

Hướng dẫn sử dụng điều khiển từ xa cho khóa Hafele EL7200:

Bước 1: Mở nắp pin => Nhấn Nút Input để đăng ký remote cho khóa

Bước 2: Bấm Phím 0 => Phím # => Nhấn Nút “Open/Close” trên điều khiển từ xa

Bước 3: Bấm Phím * để hoàn tất đăng ký

Cách xóa remote đã đăng ký:

Bước 1: Mở nắp pin => Nhấn Nút Input để xóa remote đã đăng ký

Bước 2: Bấm Phím 5 => Phím 5 lần nữa

Bước 3: Bấm Phím * để hoàn tất

Hướng dẫn sử dụng tính năng mở cửa cho Home Videophone:

Bước 1: Mở nắp pin => Nhấn Nút Input để tiến hành

Bước 2: Bấm Phím 0 => Phím #

Bước 3: Bấm Phím Homepack để hoàn tất đăng ký (âm thanh “ppiriring” thông báo)

Cách xóa đăng ký Home Videophone cho khóa Hafele EL7200:

Bước 1: Mở nắp pin => Nhấn Nút Input để tiến hành

Bước 2: Bấm Phím 0 => Phím # => Phím 5 => Phím 5 lần nữa

Bước 3: Bấm Phím * để hoàn tất (âm thanh “ppiriring” thông báo)

Hướng dẫn sử dụng chế độ mật khẩu chủ trên khóa Hafele EL7200 – TC:

Cách đăng ký mật khẩu chủ cho khóa Hafele EL7200:

Bước 1: Mở nắp pin mặt trong khóa => Nhấn Nút Input để tiến hành đăng ký

Bước 2: Bấm Phím 0 => Phím # => Nhập Mật khẩu chủ cần đăng ký

Bước 3: Bấm Phím * để hoàn tất đăng ký

Cách đổi mật khẩu chủ:

Bước 1: Mở nắp pin mặt trong khóa => Nhấn Nút Input để tiến hành thay đổi

Bước 2: Bấm Phím 0 => Phím #

Bước 3: Nhập Mật khẩu chủ đã đăng ký => Bấm Phím * => Nhập Mật khẩu chủ mới mà Bạn muốn đổi

Bước 4: Bấm Phím * để hoàn tất thay đổi

Cách cài đặt thẻ từ ở chế độ mật khẩu chủ trên khóa Hafele EL7200:

Bước 1: Mở nắp pin mặt trong khóa => Nhấn Nút Input để tiến hành đăng ký

Bước 2: Bấm Phím 0 => Phím # => Nhập Mật khẩu chủ

Bước 3: Chạm lần lượt các thẻ từ cần đăng ký lên vùng chạm

Bước 4: Bấm Phím * để hoàn tất

Cách xóa thẻ từ đã đăng ký ở chế độ mã số chủ:

Bước 1: Mở nắp pin mặt trong khóa => Nhấn Nút Input để tiến hành xóa

Bước 2: Bấm Phím 0 => Phím # => Nhập Mật khẩu chủ

Bước 3: Bấm Phím 0 => Phím #

Bước 4: Bấm Phím * để hoàn tất xóa

Hướng dẫn sử dụng khóa Hafele EL7200
Hướng dẫn sử dụng khóa Hafele EL7200-TC

Hướng dẫn sử dụng các chức năng của khóa thẻ từ Hafele EL7200:

Cách mở cửa từ phía ngoài:

Khóa điện tử Hafele EL7200-TC cho phép mở cửa từ phía bên ngoài thông qua các phương thức chạm thẻ từ, mã số PIN, điều khiển từ xa (tùy chọn) hoặc chìa khóa cơ.

 • Mở cửa bằng thẻ từ: Chạm thẻ từ lên vùng đầu đọc thẻ trên mặt bàn phím để mở khóa => Gạt tay nắm để mở cửa.
 • Mở cửa bằng mã số PIN: Chạm tay lên bàn phím => Nhập Mật khẩu đã đăng ký => Bấm Phím * để mở khóa => Gạt tay nắm mở cửa.
 • Mở khóa bằng điều khiển từ xa: Bấm nút “Open/Close” trên remote để mở khóa (trong khoảng 2-3 giây) => Gạt tay nắm để mở cửa.
 • Mở khóa bằng chìa khóa cơ: Tra chìa khóa vào ổ khóa cơ ngay phía trên tay nắm gạt => Xoay chìa khóa để mở khóa và gạt tay nắm mở cửa.

Cách mở khóa Hafele EL7200 từ phía bên trong:

Ở phía trong, chỉ cần gạt tay nắm để mở cửa nhanh chóng.

Hướng dẫn cách khóa cửa từ phía ngoài của Hafele EL7200:

 • Ở chế độ khóa tự động: Cửa sẽ tự động khóa trong vòng 1 giây sau khi cửa được đóng đúng vị trí.
 • Ở chế độ khóa thủ công: Chạm (nhấn hơn 2 phím) bất kỳ trên bàn phím số để khóa cửa.

Cách chốt khóa Hafele EL7200 từ phía trong nhà:

 • Chế độ khóa tự động: Cửa sẽ tự động khóa trong vòng 1 giây sau khi cửa được đóng đúng vị trí.
 • Chế độ khóa thủ công: Nhấn nút “Open/Close” để khóa.

Hướng dẫn sử dụng tính năng khóa kép trên khóa từ Hafele EL7200-TC:

Khóa kép từ phía bên ngoài:

 • Để thiết lập, Bạn chạm tay lên bàn phím => Bấm và giữ Phím # hơn 5 giây để kích hoạt.
 • Để hủy, chạm tay lên màn hình => Nhập Mật khẩu => Nhấn Phím * để hủy.

Khi tính năng khóa kép bên ngoài được kích hoạt, cửa sẽ không thể mở được từ phía trong cho dù người mở nhấn nút “Open/Close”.

Khóa kép từ phía bên trong:

Nhấn và giữ nút “Open/Close” hơn 5 giây để kích hoạt chức năng khóa kép từ phía trong. Để hủy, lặp lại thao tác như khi kích hoạt để hủy.

Khi chức năng khóa kép bên trong được bật, người từ phía ngoài sẽ không thể mở cửa ngay cả khi nhập đúng mật khẩu.

Cách chuyển đổi chế độ khóa tự động và khóa thủ công:

 • Chế độ khóa tự động: Nhấn Nút Input => Nhấn Phím # => Nhấn Nút Input (âm thanh “đinh đoong”).
 • Chế độ khóa thủ công: Nhấn Nút Input => Nhấn Phím # => Nhấn Nút Input (âm thanh “beep beep”).
 • Thay đổi thời gian tự động khóa: Nhấn Nút Input => Bấm Phím 8 => Nhập thời gian muốn thay đổi từ số 2 đến số 9 (tương ứng thời gian 2 giây đến 9 giây) => Bấm Phím * để hoàn tất.

Các tính năng tiện ích khác của khoá Hafele EL7200:

Hướng dẫn sử dụng chức năng xáo trộn mã (mã số ảo) trên khóa Hafele EL7200:

Khi mở cửa bằng mật mã PIN, Bạn hãy nhập dãy số ngẫu nhiên bất kì và kết thúc bằng mật khẩu đúng => Bấm Phím * để mở khóa.

Chức năng phát ra tín hiệu cảnh báo tình trạng khóa:

 • Chức năng báo tình trạng không chốt được khóa: khóa sẽ thử mở 3 lần và phát ra 3 âm beep beep để cảnh báo khi cửa không được đóng đúng cách.
 • Chức năng cảnh báo chống đột nhập: khi có người cố dùng lực để mở cửa, khóa sẽ báo động khẩn cấp bằng âm thanh trong vòng 1 phút. Để tắt, Bạn hãy nhập mật khẩu hoặc thẻ từ cho khóa.

Cài đặt mức âm lượng cho khóa thẻ từ Hafele EL7200:

Bước 1: Mở nắp pin => Nhấn Nút Input

Bước 2: Nhấn Phím 1 => Phím 3 => Phím *

Bước 3: Nhấn Phím 1 nhiều lần để giảm âm lượng. Hoặc Nhấn Phím 3 nhiều lần để tăng âm lượng cho khóa

Bước 4: Kết thúc bằng Phím *

Chức năng báo động từ phía mặt khóa bên ngoài của EL7200:

 • Đèn “Pin Err”: phát sáng khi Bạn nhập sai mật khẩu khóa.
 • Đèn “Low Batt”: phát sáng khi pin bắt đầu yếu (bắt đầu báo hiệu trước 7 ngày hết cạn pin, kèm theo âm thanh báo hiệu) => Thay toàn bộ 4 pin cho khóa (loại pin tiểu Alkaline AA 1.5V).
 • Đèn “Double Lock”: phát sáng khi khi chức năng khóa kép đang được kích hoạt.
 • Đèn “Bolt Err”: phát sáng báo hiệu chốt chết bị kẹt, chức năng đóng – mở khóa sẽ không thể hoạt động ổn định.

Hướng dẫn sử dụng khẩn cấp khóa Hafele EL7200 khi khóa hết cạn pin:

Bạn có thể sử dụng chìa khóa cơ để mở cửa và thay toàn bộ pin cho khóa để sử dụng lại bình thường.

Hoặc có thể dùng Pin vuông 9V để kích hoạt nguồn khẩn cấp cho khóa. Bằng cách cắm 2 cực của pin vào vị trí 2 cực phía mặt ngoài của khóa. Tiến hành mở khóa như sau:

 • Dùng thẻ từ: Chạm thẻ từ lên vùng đọc thẻ để mở khóa.
 • Dùng mã số: Bấm Phím * => Nhập Mật khẩu => Bấm Phím * để mở khóa.

Như vậy là Samvnlock đã hướng dẫn Bạn chi tiết các bước thiết lập và sử dụng tính năng của thiết bị khóa điện tử Hafele EL7200-TC. Chúc Bạn thực hiện thành công và sử dụng khóa hiệu quả nhất.

Hãy luôn sử dụng khóa từ Hafele theo đúng mục đích, khuyến cáo từ nhà sản xuất. Không tự ý tháo rời hay thay thế khóa để tránh hỏng hóc đáng tiếc. Chỉ sử dụng linh kiện và phụ kiện chính hãng từ nhà sản xuất. Thường xuyên kiểm tra pin để khóa hoạt động tốt nhất và đảm bảo được hưởng đầy đủ chính sách bảo hành từ nhà sản xuất.

Xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi chi tiết bài viết!