Hướng dẫn sử dụng khóa điện tử Hafele PP8100

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chức năng khóa điện tử Hafele PP8100

Samvnlock xin mời Bạn theo dõi bài viết Hướng dẫn sử dụng chức năng cho khóa điện tử Push Pull Hafele PP8100 phiên bản mới nhất. Dòng sản phẩm khóa điện tử PP8100 phiên bản mới được trang bị 5 tính năng mở cửa hiện đại: vân tay, thẻ từ, mã số PIN, chìa khóa cơ, Bluetooth. Tùy chọn kết nối hệ thống nhà thông minh.

Hướng dẫn sử dụng khóa điện tử Hafele PP8100
Mô tả các bộ phận trên mặt trước và sau của khóa điện tử Hafele PP8100

Hướng dẫn cài đặt sử dụng các thông tin đăng nhập khóa Hafele PP8100:

Cách thay đổi mật khẩu quản lý lần đầu tiên:

Mật khẩu khóa mặc định là “12345678”. Trước khi thay đổi mật khẩu mặc định, tất cả các cài đặt khác trên menu sẽ vô hiệu. Do đó, Bạn cần thay đổi mật khẩu quản lý trước tiên, sau đó mới tiến hành những cài đặt khác.

Để thay đổi mật khẩu quản lý mặc định, Bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Chạm vào bàn phím cảm ứng để kích hoạt khóa

Bước 2: Bấm Phím * => Phím *

Bước 3: Nhập Mật khẩu mặc định (12345678) => Phím #

Bước 4: Nhập Mật khẩu quản lý mới => Phím # => Nhập Mật khẩu quản lý mới lần nữa => Phím #

Cách thay đổi mật khẩu quản lý (những lần sau):

Bước 1: Chạm vào bàn phím cảm ứng để kích hoạt khóa

Bước 2: Bấm Phím * => Phím *

Bước 3: Nhập Mật khẩu quản lý => Phím # => Phím 1 => Phím 9

Bước 4: Nhập Mật khẩu quản lý mới => Phím # => Nhập Mật khẩu quản lý mới lần nữa => Phím #

Cách thêm mật khẩu người dùng cho khóa điện tử Hafele PP8100:

Khóa Hafele PP8100 cho phép Bạn đăng ký 10 mật khẩu người dùng (đánh số từ “00” đến “09”).

Trong đó, mật khẩu từ “00” đến “04” cho người dùng thường xuyên. Từ “05” đến “08” cho người dùng tạm thời, hết sử dụng sau 1 lần hoặc sử dụng trong chế độ bảo mật. Số “09” sử dụng cho khẩn cấp, dùng để kết nối với module mở rộng.

Hướng dẫn cài đặt để sử dụng mật khẩu người dùng cho khóa thông minh Hafele PP8100 được tiến hành như sau:

Bước 1: Chạm vào bàn phím cảm ứng để kích hoạt khóa

Bước 2: Bấm Phím * => Phím *

Bước 3: Nhập Mật khẩu quản lý => Phím # => Phím 1 => Phím 1

Bước 4: Nhập Số thứ tự người dùng (“00” đến “09”) => Phím # => Nhập Mật khẩu người dùng => Nhập Mật khẩu người dùng lần nữa

Bước 5: Bấm Phím # để hoàn tất

Cách xóa mật khẩu người dùng:

Để xóa 1 mật khẩu người dùng nhất định, Bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Chạm vào bàn phím cảm ứng để kích hoạt khóa

Bước 2: Bấm Phím * => Phím *

Bước 3: Nhập Mật khẩu quản lý => Phím # => Phím 1 => Phím 4 => Phím 1

Bước 4: Nhập Số thứ tự người dùng cần xóa (“00” đến “09”) => Phím #

Để xóa tất cả mật khẩu người dùng, Bạn thực hiện như sau (Lưu ý: Không thể xóa khi ở chế độ bảo mật):

Bước 1: Chạm vào bàn phím cảm ứng để kích hoạt khóa

Bước 2: Bấm Phím * => Phím *

Bước 3: Nhập Mật khẩu quản lý => Phím # => Phím 1 => Phím 4 => Phím 2

Cách thêm vân tay người dùng cho Hafele PP8100:

Khóa vân tay Hafele PP8100 cho phép đăng ký tối đa 100 dấu vân tay người dùng. Đánh số thứ tự từ “00” đến “99”. Trong đó, số thứ tự từ “00” đến “94” đăng ký cho người dùng thường xuyên. Số thứ tự từ “95” đến “99” chỉ sử dụng khi kết nối với module không dây mở rộng.

Để đăng ký dấu vân tay cho người dùng trên khóa điện tử Hafele PP8100, Bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Chạm vào bàn phím cảm ứng để kích hoạt khóa

Bước 2: Bấm Phím * => Phím *

Bước 3: Nhập Mật khẩu quản lý => Phím # => Phím 1 => Phím 2

Bước 4: Nhập Số thứ tự người dùng (“00” đến “99”) => Phím # => Chạm Dấu vân tay người dùng 8 lần

Cách xóa dấu vân tay người dùng:

Để xóa 1 dấu vân tay người dùng nhất định, Bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Chạm vào bàn phím cảm ứng để kích hoạt khóa

Bước 2: Bấm Phím * => Phím *

Bước 3: Nhập Mật khẩu quản lý => Phím # => Phím 1 => Phím 5 => Phím 1

Bước 4: Chạm Dấu vân tay cần xóa Hoặc Nhập Số thứ tự người dùng cần xóa (“00” đến “99”) => Phím #

Để xóa toàn bộ dấu vân tay đã đăng ký, Bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Chạm vào bàn phím cảm ứng để kích hoạt khóa

Bước 2: Bấm Phím * => Phím *

Bước 3: Nhập Mật khẩu quản lý => Phím # => Phím 1 => Phím 5 => Phím 2

Hướng dẫn đăng ký thẻ từ người dùng sử dụng cho khóa Hafele PP8100:

Bước 1: Chạm vào bàn phím cảm ứng để kích hoạt khóa

Bước 2: Bấm Phím * => Phím *

Bước 3: Nhập Mật khẩu quản lý => Phím # => Phím 1 => Phím 3

Bước 4: Nhập Số thứ tự người dùng (“00” đến “99”) => Phím # => Chạm Thẻ từ lên vùng cảm biến đọc thẻ.

Cách xóa thẻ từ người dùng:

Để xóa thẻ từ đã đăng ký cho 1 người dùng nhất định, Bạn thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Chạm vào bàn phím cảm ứng để kích hoạt khóa

Bước 2: Bấm Phím * => Phím *

Bước 3: Nhập Mật khẩu quản lý => Phím # => Phím 1 => Phím 6 => Phím 1

Bước 4: Chạm Thẻ từ cần xóa Hoặc Nhập Số thứ tự người dùng cần xóa (“00” đến “99”) => Phím #

Để xóa toàn bộ thẻ từ đã đăng ký, Bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Chạm vào bàn phím cảm ứng để kích hoạt khóa

Bước 2: Bấm Phím * => Phím *

Bước 3: Nhập Mật khẩu quản lý => Phím # => Phím 1 => Phím 6 => Phím 2

Hướng dẫn sử dụng khóa điện tử Hafele PP8100
Hướng dẫn sử dụng khóa điện tử Hafele PP8100

Hướng dẫn cài đặt để sử dụng các chức năng mở rộng khác trên khóa Hafele PP8100:

Cài đặt chế độ mở cửa cho khóa điện tử Hafele PP8100:

Chế độ mở thường: Chức năng xác thực đơn, mở cửa bằng vân tay hoặc thẻ từ hoặc mật khẩu:

Bước 1: Chạm vào bàn phím cảm ứng để kích hoạt khóa

Bước 2: Bấm Phím * => Phím *

Bước 3: Nhập Mật khẩu quản lý => Phím # => Phím 1 => Phím 7 => Phím 1

Chế độ mở bảo mật: Chức năng xác thực kép, mở cửa bằng cách kết hợp 2 phương thức mở cửa cùng lúc (Mật khẩu + Vân tay / Mật khẩu + Thẻ từ / Vân tay + Thẻ từ):

Bước 1: Chạm vào bàn phím cảm ứng để kích hoạt khóa

Bước 2: Bấm Phím * => Phím *

Bước 3: Nhập Mật khẩu quản lý => Phím # => Phím 1 => Phím 7 => Phím 2

Cách bật/tắt âm lượng cho khóa thông minh Hafele PP8100:

Bật âm lượng:

Bước 1: Chạm vào bàn phím cảm ứng để kích hoạt khóa

Bước 2: Bấm Phím * => Phím *

Bước 3: Nhập Mật khẩu quản lý => Phím # => Phím 2 => Phím 1 => Phím 1

Tắt âm lượng (ngoại trừ âm cảnh báo và hướng dẫn vận hành menu):

Bước 1: Chạm vào bàn phím cảm ứng để kích hoạt khóa

Bước 2: Bấm Phím * => Phím *

Bước 3: Nhập Mật khẩu quản lý => Phím # => Phím 2 => Phím 1 => Phím 2

Cách cài đặt ngôn ngữ hướng dẫn menu cho Hafele PP8100:

Bước 1: Chạm vào bàn phím cảm ứng để kích hoạt khóa

Bước 2: Bấm Phím * => Phím *

Bước 3: Nhập Mật khẩu quản lý => Phím # => Phím 2 => Phím 2 => Phím 1 (Trung Quốc) hoặc Phím 2 (Tiếng Anh)

Truy vấn hệ thống:

Bước 1: Chạm vào bàn phím cảm ứng để kích hoạt khóa

Bước 2: Bấm Phím * => Phím *

Bước 3: Nhập Mật khẩu quản lý => Phím # => Phím 3 => Phím 1

Chức năng mở rộng (tùy chọn):

Đăng nhập hệ thống:

Bước 1: Chạm vào bàn phím cảm ứng để kích hoạt khóa

Bước 2: Bấm Phím * => Phím *

Bước 3: Nhập Mật khẩu quản lý => Phím # => Phím 4 => Phím 1

Đăng xuất hệ thống:

Bước 1: Chạm vào bàn phím cảm ứng để kích hoạt khóa

Bước 2: Bấm Phím * => Phím *

Bước 3: Nhập Mật khẩu quản lý => Phím # => Phím 4 => Phím 2

Cách cài đặt Bluetooth để sử dụng cho khóa cửa vân tay Hafele PP8100:

Ở trạng thái mặc định khi xuất xưởng, Bluetooth sẽ ở trạng thái tắt. Bạn cần bật Bluetooth trên khóa lên để kết nối với điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Hafele Smart Lock. Cách bật như sau:

Bước 1: Chạm vào bàn phím cảm ứng để kích hoạt khóa

Bước 2: Bấm Phím * => Phím *

Bước 3: Nhập Mật khẩu quản lý => Phím # => Phím 5 => Phím 1

Khi Bluetooth đang được bật, để quản lý Bluetooth, Bạn thao tác như sau:

Bước 1: Chạm vào bàn phím cảm ứng để kích hoạt khóa

Bước 2: Bấm Phím * => Phím *

Bước 3: Nhập Mật khẩu quản lý => Phím # => Phím 5 => Phím 1 (kết nối Bluetooth) hoặc Phím 2 (ngắt kết nối Bluetooth) hoặc Phím 3 (tắt Bluetooth)

Chế độ phòng vệ (chế độ vắng nhà) kích hoạt từ phía ngoài của Hafele PP8100:

Kích hoạt: Sau khi khóa cửa ở ngoài. Bấm và giữ Phím 0 để kích hoạt (âm báo “Outside forced lock enabled”). Sau khi bật, nếu cửa được mở cửa từ phía trong, âm cảnh báo sẽ được kích hoạt.

Vô hiệu hóa: Mở cửa bằng một trong các phương thức mở sẽ tắt chế độ phòng vệ.

Cách chuyển đổi chế độ khóa tự động và khóa thủ công:

Bước 1: Mở nắp pin và tìm công tắc bật tắt A/M

Bước 2: Gạt công tắc qua [A]: Chế độ khóa tự động. [M]: Chế độ khóa thủ công.

Kích hoạt chế độ riêng tư từ phía trong khóa điện tử Hafele PP8100:

Khi cửa đóng phía trong, Nhấn và giữ nút “CLOSE” đến khi nghe âm báo “Inside deadlock enabled”.

Khi bật chế độ riêng tư, khóa sẽ hạn chế mở cửa từ phía ngoài bằng mật khẩu người dùng, thẻ từ và vân tay người dùng.

Bên ngoài chỉ có thể mở bằng mã số quản lý hoặc chìa khóa cơ.

Hướng dẫn các sử dụng chức năng tay nắm an toàn trên khóa từ Hafele PP8100:

Chức năng tay nắm an toàn giúp khóa tay nắm phía trong, tức là bên phía trong không thể đẩy hay kéo tay nắm để mở cửa (khi kích hoạt).

Công tắc kích hoạt tính năng này đặt ở vị trí ngay bên dưới nút “CLOSE”. Để kích hoạt, Bạn gạt công tắc sang vị trí màu “Đỏ”. Gạt công tắc về vị trí dấu “Xanh” để vô hiệu hóa chức năng này.

Chuyển đổi bật/tắt âm tạm thời:

Bật hoặc tắt âm tạm thời kích hoạt tại thời điểm sử dụng, không thay đổi âm mặc định.

Để chuyển đổi, từ mặt ngoài khóa, Bạn bấm và giữ Phím # để kích hoạt chyển đổi. Khi khóa chuyển về trạng thái ngủ, tác dụng của quá trình chuyển đổi sẽ tự động vô hiệu hóa.

Hướng dẫn sử dụng khóa điện tử Hafele PP8100
Hướng dẫn sử dụng khóa điện tử Hafele PP8100

Hướng dẫn sử dụng các chức năng của khóa điện tử Hafele PP8100:

Cách mở cửa từ phía bên ngoài:

Mật khẩu: Chạm bàn phím => Nhập Mật khẩu quản lý hoặc Mật khẩu người dùng => Kết thúc bằng Phím # (âm báo “Verification Successed”) => Đẩy hoặc kéo tay nắm để mở cửa.

Vân tay: Chạm Dấu vân tay lên cảm biến trên tay nắm (tiếng “beep” và âm báo “Verification Successed”) => Đẩy hoặc kéo tay nắm để mở cửa.

Thẻ từ: Chạm Thẻ từ lên vùng đọc (tiếng “beep” và âm báo “Verification Successed”) => Đẩy hoặc kéo tay nắm để mở cửa.

Chìa khóa cơ: Tra chìa cơ vào ổ khóa cơ phía dưới, xoay chìa để mở chốt chết => Đẩy hoặc kéo tay nắm để mở cửa.

Hướng dẫn sử dụng chức năng chống sao chép mật khẩu trên khóa Hafele PP8100:

Chức năng chống sao chép mật khẩu hay còn gọi là mã số ảo, giúp cho Bạn không sợ bị lộ mật khẩu khi phải nhập trong khi có người đứng kế bên mình.

Để sử dụng, Bạn có thể nhập dãy số ngẫu nhiên vào trước hoặc sau chuỗi ký tự mật khẩu đúng để mở cửa (độ dài không quá 32 ký tự).

Hướng dẫn cách mở cửa từ phía trong:

Kéo hoặc đẩy tay nắm cửa để mở hoặc nhấn Nút “CLOSE” 2 lần để mở cửa.

Cách khóa cửa cho khóa điện tử Hafele PP8100:

Chế độ khóa tự động: Khóa sẽ tự gài chốt chết trong 1,5 giây sau khi cửa được đóng đúng vị trí.

Chế độ khóa thủ công: Nhấn nút “CLOSE” ở mặt trong. Hoặc xác minh Dấu vân tay/ Mật khẩu/ Thẻ từ ở mặt ngoài để đóng cửa.

Hướng dẫn sử dụng tính năng khôi phục về cài đặt gốc cho khóa Hafele PP8100:

Khóa vân tay Hafele PP8100 trang bị khả năng cho phép Bạn khôi phục cài đặt khóa về trạng thái xuất xưởng. Nếu kích hoạt, mọi thông tin người dùng và cài đặt sẽ bị xóa về mặc định.

Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Mở nắp pin và tìm nút thiết lập lại (kế bên nút công tắc chuyển đổi chế độ khóa tự động/ thủ công)

Bước 2: Nhấn đúp phím “RES” để thiết lập lại về trạng thái mặc định. Khóa sẽ thông báo lời nhắc “Restored to factory settings. Change master PIN code”.

Cổng cấp nguồn dự phòng khi khóa hết pin:

Khóa vân tay Hafele PP8100 sử dụng cổng cấp nguồn dự phòng thông qua cổng Micro USB (phía dưới mặt ngoài khóa). Bạn có thể sử dụng pin dự phòng cho thiết bị di động để cấp nguồn khẩn cấp cho khóa.

Sau khi cắm nguồn vào cho khóa, tiến hành mở cửa bằng các phương thức thông thường. Sau đó, hãy thay toàn bộ pin cũ cho khóa ngay lập tức.

Thay pin: Khóa sử dụng 8 viên pin loại pin tiểu AA 1.5V. Chỉ sử dụng pin kiềm Alkaline. Yêu cầu thay toàn bộ 8 pin khi khóa hết pin để đảm bảo tuổi thọ sử dụng cho khóa.

Nút khởi động lại trạng thái khóa:

Nút khởi động lại trang bị phía bên dưới mặt ngoài khóa. Bạn có thể sử dụng que lấy SIM cho điện thoại hoặc que mảnh tương tự để nhấn nút khởi động lại.

Tính năng này sử dụng khi khóa gặp tình trạng không phản hồi khi bạn thao tác (đứng máy). Tính năng này không làm ảnh hưởng đến các cài đặt và thông tin người dùng đã đăng ký.

Chức năng mở rộng (tùy chọn):

Truy cập vào chế độ quản lý => Bấm Phím 4 để cài đặt tính năng mở rộng, sử dụng với mô-đun không dây và tích hợp với hệ thống nhà thông minh.

Module được gắn trong vị trí phía trong nắp pin của khóa.

Xem thêm: Bộ sưu tập khóa vân tay Hafele cao cấp

Trên đây là bài hướng dẫn chi tiết quá trình cài đặt và sử dụng tính năng cho khóa cửa điện tử Hafele PP8100. Samvnlock chúc bạn thực hiện thành công!

Xin chân thành cảm ơn Bạn đã theo dõi bài viết!