BLUM

Lọc

Hiển thị 14 sản phẩm

 • PF 1500-4400 BLUM AVENTOS HK Bộ tay nâng màu trắng PF 1500-4400Đọc tiếp
  Tay nâng BLUM AVENTOS HK PF 1500-4400, nắp che trắng
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 372.94.316
  • Thương hiệu: BLUM

  Bộ tay nâng cho tủ treo tường 1 cánh rộng

  Màu sắc nắp che: trắng (White)
  Hệ số lực PF: 1500-4400
  Thiết kế mặt trước: gỗ hoặc khung nhôm với kính
  Đóng gói: bộ hợp lực 2 cái trái phải,2 tay nâng, 2 nắp che, ốc vít
  Bảo hành: 01 năm chính hãng

  Tùy chọn màu nắp che bộ hợp lực: Màu xám | Màu trắng

  Tay nâng BLUM AVENTOS HK PF 1500-4400, nắp che trắng

  Liên hệ
 • PF 1500-4400 BLUM AVENTOS HK Bộ tay nâng màu xám PF 1500-4400Đọc tiếp
  Tay nâng BLUM AVENTOS HK PF 1500-4400, nắp che xám
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 372.94.312
  • Thương hiệu: BLUM

  Bộ tay nâng cho tủ treo tường 1 cánh rộng

  Màu sắc nắp che: xám (Grey)
  Hệ số lực PF: 1500-4400
  Thiết kế mặt trước: gỗ hoặc khung nhôm với kính
  Đóng gói: bộ hợp lực 2 cái trái phải,2 tay nâng, 2 nắp che, ốc vít
  Bảo hành: 01 năm chính hãng

  Tùy chọn màu nắp che bộ hợp lực: Màu xám | Màu trắng

  Tay nâng BLUM AVENTOS HK PF 1500-4400, nắp che xám

  Liên hệ
 • PF 3200-9000 BLUM AVENTOS HK Bộ tay nâng màu trắng PF 3200-9000Đọc tiếp
  Tay nâng BLUM AVENTOS HK PF 3200-9000, nắp che trắng
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 372.94.317
  • Thương hiệu: BLUM

  Bộ tay nâng cho tủ treo tường 1 cánh rộng

  Màu sắc nắp che: trắng (White)
  Hệ số lực PF: 3200-9000
  Thiết kế mặt trước: gỗ hoặc khung nhôm với kính
  Đóng gói: bộ hợp lực 2 cái trái phải,2 tay nâng, 2 nắp che, ốc vít
  Bảo hành: 01 năm chính hãng

  Tùy chọn màu nắp che bộ hợp lực: Màu xám | Màu trắng

  Tay nâng BLUM AVENTOS HK PF 3200-9000, nắp che trắng

  Liên hệ
 • PF 3200-9000 BLUM AVENTOS HK Bộ tay nâng màu xám PF 3200-9000Đọc tiếp
  Tay nâng BLUM AVENTOS HK PF 3200-9000, nắp che xám
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 372.94.313
  • Thương hiệu: BLUM

  Bộ tay nâng cho tủ treo tường 1 cánh rộng

  Màu sắc nắp che: xám (Grey)
  Hệ số lực PF: 3200-9000
  Thiết kế mặt trước: gỗ hoặc khung nhôm với kính
  Đóng gói: bộ hợp lực 2 cái trái phải,2 tay nâng, 2 nắp che, ốc vít
  Bảo hành: 01 năm chính hãng

  Tùy chọn màu nắp che bộ hợp lực: Màu xám | Màu trắng

  Tay nâng BLUM AVENTOS HK PF 3200-9000, nắp che xám

  Liên hệ
 • PF 480-1500 BLUM AVENTOS HK Bộ tay nâng màu trắng PF 480-1500Đọc tiếp
  Tay nâng BLUM AVENTOS HK PF 480-1500, nắp che trắng
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 372.94.314
  • Thương hiệu: BLUM

  Bộ tay nâng cho tủ treo tường 1 cánh rộng

  Màu sắc nắp che: trắng (White)
  Hệ số lực PF: 480-1500
  Thiết kế mặt trước: gỗ hoặc khung nhôm với kính
  Đóng gói: bộ hợp lực 2 cái trái phải,2 tay nâng, 2 nắp che, ốc vít
  Bảo hành: 01 năm chính hãng

  Tùy chọn màu nắp che bộ hợp lực: Màu xám | Màu trắng

  Tay nâng BLUM AVENTOS HK PF 480-1500, nắp che trắng

  Liên hệ
 • PF 480-1500 BLUM AVENTOS HK Bộ tay nâng màu xám PF 480-1500Đọc tiếp
  Tay nâng BLUM AVENTOS HK PF 480-1500, nắp che xám
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 372.94.310
  • Thương hiệu: BLUM

  Bộ tay nâng cho tủ treo tường 1 cánh rộng

  Màu sắc nắp che: xám (Grey)
  Hệ số lực PF: 480-1500
  Thiết kế mặt trước: gỗ hoặc khung nhôm với kính
  Đóng gói: bộ hợp lực 2 cái trái phải,2 tay nâng, 2 nắp che, ốc vít
  Bảo hành: 01 năm chính hãng

  Tùy chọn màu nắp che bộ hợp lực: Màu xám | Màu trắng

  Tay nâng BLUM AVENTOS HK PF 480-1500, nắp che xám

  Liên hệ
 • PF 750-2500 BLUM AVENTOS HK Bộ tay nâng màu trắng PF 750-2500Đọc tiếp
  Tay nâng BLUM AVENTOS HK PF 750-2500, nắp che trắng
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 372.94.315
  • Thương hiệu: BLUM

  Bộ tay nâng cho tủ treo tường 1 cánh rộng

  Màu sắc nắp che: trắng (White)
  Hệ số lực PF: 750-2500
  Thiết kế mặt trước: gỗ hoặc khung nhôm với kính
  Đóng gói: bộ hợp lực 2 cái trái phải,2 tay nâng, 2 nắp che, ốc vít
  Bảo hành: 01 năm chính hãng

  Tùy chọn màu nắp che bộ hợp lực: Màu xám | Màu trắng

  Tay nâng BLUM AVENTOS HK PF 750-2500, nắp che trắng

  Liên hệ
 • PF 750-2500 BLUM AVENTOS HK Bộ tay nâng màu xám PF 750-2500Đọc tiếp
  Tay nâng BLUM AVENTOS HK PF 750-2500, nắp che xám
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 372.94.311
  • Thương hiệu: BLUM

  Bộ tay nâng cho tủ treo tường 1 cánh rộng

  Màu sắc nắp che: xám (Grey)
  Hệ số lực PF: 750-2500
  Thiết kế mặt trước: gỗ hoặc khung nhôm với kính
  Đóng gói: bộ hợp lực 2 cái trái phải,2 tay nâng, 2 nắp che, ốc vít
  Bảo hành: 01 năm chính hãng

  Tùy chọn màu nắp che bộ hợp lực: Màu xám | Màu trắng

  Tay nâng BLUM AVENTOS HK PF 750-2500, nắp che xám

  Liên hệ
 • PF 220-500 Blum Aventos HK-S Bộ tay nâng màu trắng PF 220-500Đọc tiếp
  Tay nâng BLUM AVENTOS HK-S PF 220-500, nắp che trắng
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 372.94.321
  • Thương hiệu: BLUM

  Bộ tay nâng cho tủ treo tường nhỏ 1 cánh

  Màu sắc nắp che: trắng sữa (White)
  Hệ số lực PF: 220-500
  Thiết kế mặt trước: gỗ hoặc khung nhôm với kính
  Đóng gói: bộ hợp lực 2 cái trái phải, cặp tay nâng, 2 nắp che, ốc vít
  Bảo hành: 01 năm chính hãng

  Tùy chọn màu nắp che bộ hợp lực: Màu xám | Màu trắng

  Tay nâng BLUM AVENTOS HK-S PF 220-500, nắp che trắng

  Liên hệ
 • PF 220-500 Blum Aventos HK-S Bộ tay nâng màu xám PF 220-500Đọc tiếp
  Tay nâng BLUM AVENTOS HK-S PF 220-500, nắp che xám
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 372.94.318
  • Thương hiệu: BLUM

  Bộ tay nâng cho tủ treo tường nhỏ 1 cánh

  Màu sắc nắp che: xám (Grey)
  Hệ số lực PF: 220-500
  Thiết kế mặt trước: gỗ hoặc khung nhôm với kính
  Đóng gói: bộ hợp lực 2 cái trái phải, cặp tay nâng, 2 nắp che, ốc vít
  Bảo hành: 01 năm chính hãng

  Tùy chọn màu nắp che bộ hợp lực: Màu xám | Màu trắng

  Tay nâng BLUM AVENTOS HK-S PF 220-500, nắp che xám

  Liên hệ
 • PF 400-1000 Blum Aventos HK-S Bộ tay nâng màu trắng PF 400-1000Đọc tiếp
  Tay nâng BLUM AVENTOS HK-S PF 400-1000, nắp che trắng
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 372.94.322
  • Thương hiệu: BLUM

  Bộ tay nâng cho tủ treo tường nhỏ 1 cánh

  Màu sắc nắp che: trắng sữa (White)
  Hệ số lực PF: 400-1000
  Thiết kế mặt trước: gỗ hoặc khung nhôm với kính
  Đóng gói: bộ hợp lực 2 cái trái phải, cặp tay nâng, 2 nắp che & ốc vít
  Bảo hành: 01 năm chính hãng

  Tùy chọn màu nắp che bộ hợp lực: Màu xám | Màu trắng

  Tay nâng BLUM AVENTOS HK-S PF 400-1000, nắp che trắng

  Liên hệ
 • PF 400-1000 Blum Aventos HK-S Bộ tay nâng màu xám PF 400-1000Đọc tiếp
  Tay nâng BLUM AVENTOS HK-S PF 400-1000, nắp che xám
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 372.94.319
  • Thương hiệu: BLUM

  Bộ tay nâng cho tủ treo tường nhỏ 1 cánh

  Màu sắc nắp che: xám (Grey)
  Hệ số lực PF: 400-1000
  Thiết kế mặt trước: gỗ hoặc khung nhôm với kính
  Đóng gói: bộ hợp lực 2 cái trái phải, cặp tay nâng, 2 nắp che & ốc vít
  Bảo hành: 01 năm chính hãng

  Tùy chọn màu nắp che bộ hợp lực: Màu xám | Màu trắng

  Tay nâng BLUM AVENTOS HK-S PF 400-1000, nắp che xám

  Liên hệ
 • PF 960-2215 Blum Aventos HK-S Bộ tay nâng màu trắng PF 960-2215Đọc tiếp
  Tay nâng BLUM AVENTOS HK-S PF 960-2215, nắp che trắng
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 372.94.323
  • Thương hiệu: BLUM

  Bộ tay nâng cho tủ treo tường nhỏ 1 cánh

  Màu sắc nắp che: trắng sữa (White)
  Hệ số lực PF: 960-2215
  Thiết kế mặt trước: gỗ hoặc khung nhôm với kính
  Đóng gói: bộ hợp lực 2 cái trái phải, cặp tay nâng, 2 nắp che & ốc vít
  Bảo hành: 01 năm chính hãng

  Tùy chọn màu nắp che bộ hợp lực: Màu xám | Màu trắng

  Tay nâng BLUM AVENTOS HK-S PF 960-2215, nắp che trắng

  Liên hệ
 • PF 960-2215 Blum Aventos HK-S Bộ tay nâng màu xám PF 960-2215Đọc tiếp
  Tay nâng BLUM AVENTOS HK-S PF 960-2215, nắp che xám
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 372.94.320
  • Thương hiệu: BLUM

  Bộ tay nâng cho tủ treo tường nhỏ 1 cánh

  Màu sắc nắp che: xám (Grey)
  Hệ số lực PF: 960-2215
  Thiết kế mặt trước: gỗ hoặc khung nhôm với kính
  Đóng gói: bộ hợp lực 2 cái trái phải, cặp tay nâng, 2 nắp che & ốc vít
  Bảo hành: 01 năm chính hãng

  Tùy chọn màu nắp che bộ hợp lực: Màu xám | Màu trắng

  Tay nâng BLUM AVENTOS HK-S PF 960-2215, nắp che xám

  Liên hệ