CUCINA

Lọc

Hiển thị 1–16 của 48 sản phẩm

 • Tủ 600mm Rổ chén đĩa di động Cucina 504.76.004 tủ 600mmThêm vào giỏ hàng
  Giá bát đĩa nâng hạ Cucina 504.76.004, tủ rộng 600mm, INOX 304 mờ, lưới tròn
  5.862.000 
  • Mã sản phẩm: 504.76.004
  • Thương hiệu: CUCINA

  Rổ chén đĩa di động Cucina Lento, không kèm ống đũa

  Chất liệu: INOX 304 mờ, lưới tròn
  Chiều rộng tủ: phủ bì 600mm
  Kích thước: 565 x 280 x 560mm
  Trọn bộ: rổ úp chén đĩa 2 tầng, khay hứng nước, ốc vít
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Chiều rộng tủ: 600mm | 700mm | 800mm | 900mm

  Giá bát đĩa nâng hạ Cucina 504.76.004, tủ rộng 600mm, INOX 304 mờ, lưới tròn

  5.862.000 
 • Tủ 700mm Rổ chén đĩa di động Cucina 504.76.005 tủ 700mmThêm vào giỏ hàng
  Giá bát đĩa nâng hạ Cucina 504.76.005, tủ rộng 700mm, INOX 304 mờ, lưới tròn
  5.987.000 
  • Mã sản phẩm: 504.76.005
  • Thương hiệu: CUCINA

  Rổ chén đĩa di động Cucina Lento, không kèm ống đũa

  Chất liệu: INOX 304 mờ, lưới tròn
  Chiều rộng tủ: phủ bì 700mm
  Kích thước: 665 x 280 x 560mm
  Trọn bộ: rổ úp chén đĩa 2 tầng, khay hứng nước, ốc vít
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Chiều rộng tủ: 600mm | 700mm | 800mm | 900mm

  Giá bát đĩa nâng hạ Cucina 504.76.005, tủ rộng 700mm, INOX 304 mờ, lưới tròn

  5.987.000 
 • Tủ 800mm Rổ chén đĩa di động Cucina 504.76.007 tủ 800mmThêm vào giỏ hàng
  Giá bát đĩa nâng hạ Cucina 504.76.007, tủ rộng 800mm, INOX 304 mờ, lưới tròn
  6.126.000 
  • Mã sản phẩm: 504.76.007
  • Thương hiệu: CUCINA

  Rổ chén đĩa di động Cucina Lento, không kèm ống đũa

  Chất liệu: INOX 304 mờ, lưới tròn
  Chiều rộng tủ: phủ bì 800mm
  Kích thước: 765 x 280 x 560mm
  Trọn bộ: rổ úp chén đĩa 2 tầng, khay hứng nước, ốc vít
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Chiều rộng tủ: 600mm | 700mm | 800mm | 900mm

  Giá bát đĩa nâng hạ Cucina 504.76.007, tủ rộng 800mm, INOX 304 mờ, lưới tròn

  6.126.000 
 • Tủ 900mm Rổ chén đĩa di động Cucina 504.76.008 tủ 900mmThêm vào giỏ hàng
  Giá bát đĩa nâng hạ Cucina 504.76.008, tủ rộng 900mm, INOX 304 mờ, lưới tròn
  6.265.000 
  • Mã sản phẩm: 504.76.008
  • Thương hiệu: CUCINA

  Rổ chén đĩa di động Cucina Lento, không kèm ống đũa

  Chất liệu: INOX 304 mờ, lưới tròn
  Chiều rộng tủ: phủ bì 900mm
  Kích thước: 865 x 280 x 560mm
  Trọn bộ: rổ úp chén đĩa 2 tầng, khay hứng nước, ốc vít
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Chiều rộng tủ: 600mm | 700mm | 800mm | 900mm

  Giá bát đĩa nâng hạ Cucina 504.76.008, tủ rộng 900mm, INOX 304 mờ, lưới tròn

  6.265.000 
 • Tủ 600mm Giá bát nâng hạ Cucina 504.76.014 tủ 600 mm lưới nan dẹtThêm vào giỏ hàng
  Giá bát đĩa nâng hạ Cucina 504.76.014, tủ rộng 600mm, INOX 304 mờ, lưới dẹt
  5.793.000 
  • Mã sản phẩm: 504.76.014
  • Thương hiệu: CUCINA

  Rổ chén đĩa di động Cucina Lento, không kèm ống đũa

  Chất liệu: INOX 304 mờ, lưới dẹt
  Chiều rộng tủ: phủ bì 600mm
  Kích thước: 565 x 280 x 560mm
  Trọn bộ: rổ úp chén đĩa 2 tầng, khay hứng nước, ốc vít
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Chiều rộng tủ: 600mm | 700mm | 800mm | 900mm

  Giá bát đĩa nâng hạ Cucina 504.76.014, tủ rộng 600mm, INOX 304 mờ, lưới dẹt

  5.793.000 
 • Tủ 700mm Giá bát nâng hạ Cucina 504.76.015 tủ 700 mm lưới dẹtThêm vào giỏ hàng
  Giá bát đĩa nâng hạ Cucina 504.76.015, tủ rộng 700mm, INOX 304 mờ, lưới dẹt
  5.918.000 
  • Mã sản phẩm: 504.76.015
  • Thương hiệu: CUCINA

  Rổ chén đĩa di động Cucina Lento, không kèm ống đũa

  Chất liệu: INOX 304 mờ, lưới dẹt
  Chiều rộng tủ: phủ bì 700mm
  Kích thước: 665 x 280 x 560mm
  Trọn bộ: rổ úp chén đĩa 2 tầng, khay hứng nước, ốc vít
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Chiều rộng tủ: 600mm | 700mm | 800mm | 900mm

  Giá bát đĩa nâng hạ Cucina 504.76.015, tủ rộng 700mm, INOX 304 mờ, lưới dẹt

  5.918.000 
 • Tủ 800mm Giá bát nâng hạ Cucina 504.76.017 tủ 800 mm lưới dẹtThêm vào giỏ hàng
  Giá bát đĩa nâng hạ Cucina 504.76.017, tủ rộng 800mm, INOX 304 mờ, lưới dẹt
  6.056.000 
  • Mã sản phẩm: 504.76.017
  • Thương hiệu: CUCINA

  Rổ chén đĩa di động Cucina Lento, không kèm ống đũa

  Chất liệu: INOX 304 mờ, lưới dẹt
  Chiều rộng tủ: phủ bì 800mm
  Kích thước: 765 x 280 x 560mm
  Trọn bộ: rổ úp chén đĩa 2 tầng, khay hứng nước, ốc vít
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Chiều rộng tủ: 600mm | 700mm | 800mm | 900mm

  Giá bát đĩa nâng hạ Cucina 504.76.017, tủ rộng 800mm, INOX 304 mờ, lưới dẹt

  6.056.000 
 • Tủ 900mm Giá bát nâng hạ Cucina 504.76.018 tủ 900 mm lưới dẹtThêm vào giỏ hàng
  Giá bát đĩa nâng hạ Cucina 504.76.018, tủ rộng 900mm, INOX 304 mờ, lưới dẹt
  6.195.000 
  • Mã sản phẩm: 504.76.018
  • Thương hiệu: CUCINA

  Rổ chén đĩa di động Cucina Lento, không kèm ống đũa

  Chất liệu: INOX 304 mờ, lưới dẹt
  Chiều rộng tủ: phủ bì 900mm
  Kích thước: 865 x 280 x 560mm
  Trọn bộ: rổ úp chén đĩa 2 tầng, khay hứng nước, ốc vít
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Chiều rộng tủ: 600mm | 700mm | 800mm | 900mm

  Giá bát đĩa nâng hạ Cucina 504.76.018, tủ rộng 900mm, INOX 304 mờ, lưới dẹt

  6.195.000 
 • Tủ 600mm Giá bát nâng hạ Cucina 504.76.134 tủ 600mm kèm ống đựng đũaThêm vào giỏ hàng
  Giá bát đĩa nâng hạ Cucina 504.76.134, tủ rộng 600mm, INOX 304 mờ, lưới tròn
  5.464.000 
  • Mã sản phẩm: 504.76.134
  • Thương hiệu: CUCINA

  Rổ chén đĩa di động Cucina Lento, kèm ống đựng đũa

  Chất liệu: INOX 304 mờ, lưới tròn
  Chiều rộng tủ: phủ bì 600mm
  Kích thước: 560 x 280 x 560mm
  Trọn bộ: rổ úp chén đĩa 2 tầng, khay hứng nước, ốc vít
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Chiều rộng tủ: 600mm | 700mm | 800mm | 900mm

  Giá bát đĩa nâng hạ Cucina 504.76.134, tủ rộng 600mm, INOX 304 mờ, lưới tròn

  5.464.000 
 • Tủ 700mm Giá bát đĩa nâng hạ Hafele Cucina Lento 504.76.135 tủ bếp trên 700mmThêm vào giỏ hàng
  Giá bát đĩa nâng hạ Cucina 504.76.135, tủ rộng 700mm, INOX 304 mờ, lưới tròn
  5.579.000 
  • Mã sản phẩm: 504.76.135
  • Thương hiệu: CUCINA

  Rổ chén đĩa di động Cucina Lento, kèm ống đựng đũa

  Chất liệu: INOX 304 mờ, lưới tròn
  Chiều rộng tủ: phủ bì 700mm
  Kích thước: 660 x 280 x 560mm
  Trọn bộ: rổ úp chén đĩa 2 tầng, khay hứng nước, ốc vít
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Chiều rộng tủ: 600mm | 700mm | 800mm | 900mm

  Giá bát đĩa nâng hạ Cucina 504.76.135, tủ rộng 700mm, INOX 304 mờ, lưới tròn

  5.579.000 
 • Tủ 800mm Giá bát nâng hạ Cucina 504.76.137 800 mmThêm vào giỏ hàng
  Giá bát đĩa nâng hạ Cucina 504.76.137, tủ rộng 800mm, INOX 304 mờ, lưới tròn
  6.168.000 
  • Mã sản phẩm: 504.76.137
  • Thương hiệu: CUCINA

  Rổ chén đĩa di động Cucina Lento, kèm ống đựng đũa

  Chất liệu: INOX 304 mờ, lưới tròn
  Chiều rộng tủ: phủ bì 800mm
  Kích thước: 760 x 280 x 560mm
  Trọn bộ: rổ úp chén đĩa 2 tầng, khay hứng nước, ốc vít
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Chiều rộng tủ: 600mm | 700mm | 800mm | 900mm

  Giá bát đĩa nâng hạ Cucina 504.76.137, tủ rộng 800mm, INOX 304 mờ, lưới tròn

  6.168.000 
 • Tủ 900mm Giá bát nâng hạ Cucina 504.76.138 tủ rộng 900 mmThêm vào giỏ hàng
  Giá bát đĩa nâng hạ Cucina 504.76.138, tủ rộng 900mm, INOX 304 mờ, lưới tròn
  6.309.000 
  • Mã sản phẩm: 504.76.138
  • Thương hiệu: CUCINA

  Rổ chén đĩa di động Cucina Lento, kèm ống đựng đũa

  Chất liệu: INOX 304 mờ, lưới tròn
  Chiều rộng tủ: phủ bì 900mm
  Kích thước: 860 x 280 x 560mm
  Trọn bộ: rổ úp chén đĩa 2 tầng, khay hứng nước, ốc vít
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Chiều rộng tủ: 600mm | 700mm | 800mm | 900mm

  Giá bát đĩa nâng hạ Cucina 504.76.138, tủ rộng 900mm, INOX 304 mờ, lưới tròn

  6.309.000 
 • Tủ 600mm Kệ chén đĩa Cucina 549.08.004 tủ 600mmThêm vào giỏ hàng
  Giá chén đĩa Cucina Cappella 549.08.004, tủ rộng 600mm, INOX 304 mờ
  1.906.000 
  • Mã sản phẩm: 549.08.004
  • Thương hiệu: CUCINA

  Rổ kéo chén đĩa Cucina Cappella, không có ống đũa

  Chất liệu: INOX 304 mờ, nan dẹt
  Chiều rộng tủ: phủ bì 600mm
  Chiều sâu tủ: lọt lòng ≥ 500mm
  Kích thước: 564 x 475 x 195mm
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Tủ rộng: 600mm | 700mm | 750mm | 800mm | 900mm

  Giá chén đĩa Cucina Cappella 549.08.004, tủ rộng 600mm, INOX 304 mờ

  1.906.000 
 • Tủ 700mm Rổ chén đĩa Hafele Cucina Cappella 549.08.005 tủ 700mmThêm vào giỏ hàng
  Giá chén đĩa Cucina Cappella 549.08.005, tủ rộng 700mm, INOX 304 mờ
  1.958.000 
  • Mã sản phẩm: 549.08.005
  • Thương hiệu: CUCINA

  Rổ kéo chén đĩa Cucina Cappella, không có ống đũa

  Chất liệu: INOX 304 mờ, nan dẹt
  Chiều rộng tủ: phủ bì 700mm
  Chiều sâu tủ: lọt lòng ≥ 500mm
  Kích thước: 664 x 475 x 195mm
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Tủ rộng: 600mm | 700mm | 750mm | 800mm | 900mm

  Giá chén đĩa Cucina Cappella 549.08.005, tủ rộng 700mm, INOX 304 mờ

  1.958.000 
 • Tủ 750mm Kệ bát đĩa Cucina 549.08.006 tủ 750mmThêm vào giỏ hàng
  Giá chén đĩa Cucina Cappella 549.08.006, tủ rộng 750mm, INOX 304 mờ
  2.010.000 
  • Mã sản phẩm: 549.08.006
  • Thương hiệu: CUCINA

  Rổ kéo chén đĩa Cucina Cappella, không có ống đũa

  Chất liệu: INOX 304 mờ, nan dẹt
  Chiều rộng tủ: phủ bì 750mm
  Chiều sâu tủ: lọt lòng ≥ 500mm
  Kích thước: 714 x 475 x 195mm
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Tủ rộng: 600mm | 700mm | 750mm | 800mm | 900mm

  Giá chén đĩa Cucina Cappella 549.08.006, tủ rộng 750mm, INOX 304 mờ

  2.010.000 
 • Tủ 800mm Giá chén đĩa Cucina 549.08.007 tủ 800mmThêm vào giỏ hàng
  Giá chén đĩa Cucina Cappella 549.08.007, tủ rộng 800mm, INOX 304 mờ
  1.997.000 
  • Mã sản phẩm: 549.08.007
  • Thương hiệu: CUCINA

  Rổ kéo chén đĩa Cucina Cappella, không có ống đũa

  Chất liệu: INOX 304 mờ, nan dẹt
  Chiều rộng tủ: phủ bì 800mm
  Chiều sâu tủ: lọt lòng ≥ 500mm
  Kích thước: 764 x 475 x 195mm
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Tủ rộng: 600mm | 700mm | 750mm | 800mm | 900mm

  Giá chén đĩa Cucina Cappella 549.08.007, tủ rộng 800mm, INOX 304 mờ

  1.997.000