EUROGOLD

Lọc

Hiển thị 1–16 của 162 sản phẩm

 • Tủ 600mm Giá bát đĩa nâng hạ Eurogold EPV9060 tủ 600mm nan OvalThêm vào giỏ hàng
  Giá bát đĩa nâng hạ Eurogold EPV9060, tủ rộng 600mm, INOX 304 mờ
  7.837.000 
  • Mã sản phẩm: EPV9060
  • Thương hiệu: EUROGOLD

  Giá bát đĩa di động Inox 304 mờ, lưới nan Oval

  Chất liệu: INOX 304 mờ
  Chiều rộng tủ: phủ bì 600mm
  Kích thước: 563 x 265 x 546mm
  Trọn bộ: rổ úp chén đĩa 2 tầng, khay hứng nước, ốc vít
  Bảo hành: 2 năm chính hãng Eurogold

  Chiều rộng tủ: 600mm | 700mm | 800mm | 900mm

  Giá bát đĩa nâng hạ Eurogold EPV9060, tủ rộng 600mm, INOX 304 mờ

  7.837.000 
 • Tủ 700mm Giá bát đĩa di động Oval Eurogold EPV9070 tủ 700mmThêm vào giỏ hàng
  Giá bát đĩa nâng hạ Eurogold EPV9070, tủ rộng 700mm, INOX 304 mờ
  7.985.000 
  • Mã sản phẩm: EPV9070
  • Thương hiệu: EUROGOLD

  Giá bát đĩa di động Inox 304 mờ, lưới nan Oval

  Chất liệu: INOX 304 mờ
  Chiều rộng tủ: phủ bì 700mm
  Kích thước: 663 x 265 x 546mm
  Trọn bộ: rổ úp chén đĩa 2 tầng, khay hứng nước, ốc vít
  Bảo hành: 2 năm chính hãng Eurogold

  Chiều rộng tủ: 600mm | 700mm | 800mm | 900mm

  Giá bát đĩa nâng hạ Eurogold EPV9070, tủ rộng 700mm, INOX 304 mờ

  7.985.000 
 • Tủ 800mm Giá bát đĩa nâng hạ Oval Eurogold EPV9080 tủ 800mmThêm vào giỏ hàng
  Giá bát đĩa nâng hạ Eurogold EPV9080, tủ rộng 800mm, INOX 304 mờ
  8.210.000 
  • Mã sản phẩm: EPV9080
  • Thương hiệu: EUROGOLD

  Giá bát đĩa di động Inox 304 mờ, lưới nan Oval

  Chất liệu: INOX 304 mờ
  Chiều rộng tủ: phủ bì 800mm
  Kích thước: 763 x 265 x 546mm
  Trọn bộ: rổ úp chén đĩa 2 tầng, khay hứng nước, ốc vít
  Bảo hành: 2 năm chính hãng Eurogold

  Chiều rộng tủ: 600mm | 700mm | 800mm | 900mm

  Giá bát đĩa nâng hạ Eurogold EPV9080, tủ rộng 800mm, INOX 304 mờ

  8.210.000 
 • Tủ 900mm Giá nâng hạ bát đĩa Oval Eurogold EPV9090 tủ 900mmThêm vào giỏ hàng
  Giá bát đĩa nâng hạ Eurogold EPV9090, tủ rộng 900mm, INOX 304 mờ
  8.435.000 
  • Mã sản phẩm: EPV9090
  • Thương hiệu: EUROGOLD

  Giá bát đĩa di động Inox 304 mờ, lưới nan Oval

  Chất liệu: INOX 304 mờ
  Chiều rộng tủ: phủ bì 900mm
  Kích thước: 863 x 265 x 546mm
  Trọn bộ: rổ úp chén đĩa 2 tầng, khay hứng nước, ốc vít
  Bảo hành: 2 năm chính hãng Eurogold

  Chiều rộng tủ: 600mm | 700mm | 800mm | 900mm

  Giá bát đĩa nâng hạ Eurogold EPV9090, tủ rộng 900mm, INOX 304 mờ

  8.435.000 
 • Tủ 600mm Giá bát di động Eurogold EUI160 tủ 600 mmThêm vào giỏ hàng
  Giá bát đĩa nâng hạ Eurogold EUI160, tủ rộng 600mm, INOX mạ crôm
  5.662.000 
  • Mã sản phẩm: EUI160
  • Thương hiệu: EUROGOLD

  Giá bát đĩa di động Inox mạ crom, lưới nan dẹt

  Chất liệu: INOX 201 mạ crôm
  Chiều rộng tủ: phủ bì 600mm
  Kích thước: 565 x 280 x 650mm
  Trọn bộ: rổ úp chén đĩa 2 tầng, khay hứng nước, ốc vít
  Bảo hành: 2 năm chính hãng Eurogold

  Chiều rộng tủ: 600mm | 700mm | 800mm | 900mm

  Giá bát đĩa nâng hạ Eurogold EUI160, tủ rộng 600mm, INOX mạ crôm

  5.662.000 
 • Tủ 700mm Giá nâng hạ bát đĩa Eurogold EUI170 700mm Inox mạ crômThêm vào giỏ hàng
  Giá bát đĩa nâng hạ Eurogold EUI170, tủ rộng 700mm, INOX mạ crôm
  5.842.000 
  • Mã sản phẩm: EUI170
  • Thương hiệu: EUROGOLD

  Giá bát đĩa di động Inox mạ crom, lưới nan dẹt

  Chất liệu: INOX 201 mạ crôm
  Chiều rộng tủ: phủ bì 700mm
  Kích thước: 665 x 280 x 650mm
  Trọn bộ: rổ úp chén đĩa 2 tầng, khay hứng nước, ốc vít
  Bảo hành: 2 năm chính hãng Eurogold

  Chiều rộng tủ: 600mm | 700mm | 800mm | 900mm

  Giá bát đĩa nâng hạ Eurogold EUI170, tủ rộng 700mm, INOX mạ crôm

  5.842.000 
 • Tủ 800mm Giá bát nâng hạ Eurogold EUI180 tủ 800 mm Inox mạ crômThêm vào giỏ hàng
  Giá bát đĩa nâng hạ Eurogold EUI180, tủ rộng 800mm, INOX mạ crôm
  5.992.000 
  • Mã sản phẩm: EUI180
  • Thương hiệu: EUROGOLD

  Giá bát đĩa di động Inox mạ crom, lưới nan dẹt

  Chất liệu: INOX 201 mạ crôm
  Chiều rộng tủ: phủ bì 800mm
  Kích thước: 765 x 280 x 650mm
  Trọn bộ: rổ úp chén đĩa 2 tầng, khay hứng nước, ốc vít
  Bảo hành: 2 năm chính hãng Eurogold

  Chiều rộng tủ: 600mm | 700mm | 800mm | 900mm

  Giá bát đĩa nâng hạ Eurogold EUI180, tủ rộng 800mm, INOX mạ crôm

  5.992.000 
 • Tủ 900mm Giá bát nâng hạ Eurogold 900 mm EUI190 Inox mạ crômThêm vào giỏ hàng
  Giá bát đĩa nâng hạ Eurogold EUI190, tủ rộng 900mm, INOX mạ crôm
  6.217.000 
  • Mã sản phẩm: EUI190
  • Thương hiệu: EUROGOLD

  Giá bát đĩa di động Inox mạ crom, lưới nan dẹt

  Chất liệu: INOX 201 mạ crôm
  Chiều rộng tủ: phủ bì 900mm
  Kích thước: 865 x 280 x 650mm
  Trọn bộ: rổ úp chén đĩa 2 tầng, khay hứng nước, ốc vít
  Bảo hành: 2 năm chính hãng Eurogold

  Chiều rộng tủ: 600mm | 700mm | 800mm | 900mm

  Giá bát đĩa nâng hạ Eurogold EUI190, tủ rộng 900mm, INOX mạ crôm

  6.217.000 
 • Tủ 600mm Giá bát di động Eurogold EVI160 tủ 600mmThêm vào giỏ hàng
  Giá bát đĩa nâng hạ Eurogold EVI160, tủ rộng 600mm, INOX 304 mờ
  7.237.000 
  • Mã sản phẩm: EVI160
  • Thương hiệu: EUROGOLD

  Giá bát đĩa di động Inox 304 mờ, lưới nan dẹt

  Chất liệu: INOX 304 mờ
  Chiều rộng tủ: phủ bì 600mm
  Kích thước: 565 x 280 x 650mm
  Trọn bộ: rổ úp chén đĩa 2 tầng, khay hứng nước, ốc vít
  Bảo hành: 2 năm chính hãng Eurogold

  Chiều rộng tủ: 600mm | 700mm | 800mm | 900mm

  Giá bát đĩa nâng hạ Eurogold EVI160, tủ rộng 600mm, INOX 304 mờ

  7.237.000 
 • Tủ 700mm Giá bát nâng hạ Eurogold 700 mm EVI170Thêm vào giỏ hàng
  Giá bát đĩa nâng hạ Eurogold EVI170, tủ rộng 700mm, INOX 304 mờ
  7.342.000 
  • Mã sản phẩm: EVI170
  • Thương hiệu: EUROGOLD

  Giá bát đĩa di động Inox 304 mờ, lưới nan dẹt

  Chất liệu: INOX 304 mờ
  Chiều rộng tủ: phủ bì 700mm
  Kích thước: 665 x 280 x 650mm
  Trọn bộ: rổ úp chén đĩa 2 tầng, khay hứng nước, ốc vít
  Bảo hành: 2 năm chính hãng Eurogold

  Chiều rộng tủ: 600mm | 700mm | 800mm | 900mm

  Giá bát đĩa nâng hạ Eurogold EVI170, tủ rộng 700mm, INOX 304 mờ

  7.342.000 
 • Tủ 800mm Giá bát nâng hạ Eurogold EVI180 tủ 800 mm INOX 304 mờThêm vào giỏ hàng
  Giá bát đĩa nâng hạ Eurogold EVI180, tủ rộng 800mm, INOX 304 mờ
  7.485.000 
  • Mã sản phẩm: EVI180
  • Thương hiệu: EUROGOLD

  Giá bát đĩa di động Inox 304 mờ, lưới nan dẹt

  Chất liệu: INOX 304 mờ
  Chiều rộng tủ: phủ bì 800mm
  Kích thước: 765 x 280 x 650mm
  Trọn bộ: rổ úp chén đĩa 2 tầng, khay hứng nước, ốc vít
  Bảo hành: 2 năm chính hãng Eurogold

  Chiều rộng tủ: 600mm | 700mm | 800mm | 900mm

  Giá bát đĩa nâng hạ Eurogold EVI180, tủ rộng 800mm, INOX 304 mờ

  7.485.000 
 • Tủ 900mm Giá bát nâng hạ Eurogold EVI190 tủ 900mm INOX 304 mờThêm vào giỏ hàng
  Giá bát đĩa nâng hạ Eurogold EVI190, tủ rộng 900mm, INOX 304 mờ
  7.710.000 
  • Mã sản phẩm: EVI190
  • Thương hiệu: EUROGOLD

  Giá bát đĩa di động Inox 304 mờ, lưới nan dẹt

  Chất liệu: INOX 304 mờ
  Chiều rộng tủ: phủ bì 900mm
  Kích thước: 865 x 280 x 650mm
  Trọn bộ: rổ úp chén đĩa 2 tầng, khay hứng nước, ốc vít
  Bảo hành: 2 năm chính hãng Eurogold

  Chiều rộng tủ: 600mm | 700mm | 800mm | 900mm

  Giá bát đĩa nâng hạ Eurogold EVI190, tủ rộng 900mm, INOX 304 mờ

  7.710.000 
 • Tủ 600mm Giá chén đĩa hộp Eurogold EU132600 gắn cánh tủ rộng 600mmThêm vào giỏ hàng
  Giá chén đĩa hộp Eurogold EU132600, tủ rộng 600mm, gắn cánh
  1.837.000 
  • Mã sản phẩm: EU132600
  • Thương hiệu: EUROGOLD

  Giá để bát đĩa Inox hộp 2 lớp đáy, lắp đặt gắn cánh

  Chất liệu: INOX
  Chiều rộng tủ: phủ bì 600mm
  Chiều sâu tủ: lọt lòng ≥ 500mm
  Kích thước: 565 x 450 x 175mm
  Bảo hành: 2 năm chính hãng Eurogold

  Tủ rộng: 600mm | 700mm | 750mm | 800mm | 900mm

  Giá chén đĩa hộp Eurogold EU132600, tủ rộng 600mm, gắn cánh

  1.837.000 
 • Tủ 700mm Giá chén đĩa hộp Eurogold EU132700 gắn cánh tủ rộng 700mmThêm vào giỏ hàng
  Giá chén đĩa hộp Eurogold EU132700, tủ rộng 700mm, gắn cánh
  1.942.000 
  • Mã sản phẩm: EU132700
  • Thương hiệu: EUROGOLD

  Giá để bát đĩa Inox hộp 2 lớp đáy, lắp đặt gắn cánh

  Chất liệu: INOX
  Chiều rộng tủ: phủ bì 700mm
  Chiều sâu tủ: lọt lòng ≥ 500mm
  Kích thước: 665 x 450 x 175mm
  Bảo hành: 2 năm chính hãng Eurogold

  Tủ rộng: 600mm | 700mm | 750mm | 800mm | 900mm

  Giá chén đĩa hộp Eurogold EU132700, tủ rộng 700mm, gắn cánh

  1.942.000 
 • Tủ 750mm Giá chén đĩa hộp Eurogold EU132750 gắn cánh tủ rộng 750mmThêm vào giỏ hàng
  Giá chén đĩa hộp Eurogold EU132750, tủ rộng 750mm, gắn cánh
  1.987.000 
  • Mã sản phẩm: EU132750
  • Thương hiệu: EUROGOLD

  Giá để bát đĩa Inox hộp 2 lớp đáy, lắp đặt gắn cánh

  Chất liệu: INOX
  Chiều rộng tủ: phủ bì 750mm
  Chiều sâu tủ: lọt lòng ≥ 500mm
  Kích thước: 715 x 450 x 175mm
  Bảo hành: 2 năm chính hãng Eurogold

  Tủ rộng: 600mm | 700mm | 750mm | 800mm | 900mm

  Giá chén đĩa hộp Eurogold EU132750, tủ rộng 750mm, gắn cánh

  1.987.000 
 • Tủ 800mm Giá chén đĩa hộp Eurogold EU132800 gắn cánh tủ rộng 800mmThêm vào giỏ hàng
  Giá chén đĩa hộp Eurogold EU132800, tủ rộng 800mm, gắn cánh
  2.017.000 
  • Mã sản phẩm: EU132800
  • Thương hiệu: EUROGOLD

  Giá để bát đĩa Inox hộp 2 lớp đáy, lắp đặt gắn cánh

  Chất liệu: INOX
  Chiều rộng tủ: phủ bì 800mm
  Chiều sâu tủ: lọt lòng ≥ 500mm
  Kích thước: 765 x 450 x 175mm
  Bảo hành: 2 năm chính hãng Eurogold

  Tủ rộng: 600mm | 700mm | 750mm | 800mm | 900mm

  Giá chén đĩa hộp Eurogold EU132800, tủ rộng 800mm, gắn cánh

  2.017.000