IVAN

Lọc

Hiển thị 1–16 của 116 sản phẩm

 • Thẳng Bản lề bật thẳng giảm chấn IVAN 01408.001 NP đế nhấnThêm vào giỏ hàng
  Bản lề bật IVAN 01408.001 NP có giảm chấn, lắp trùm ngoài
  28.600 
  • Mã sản phẩm: 01408.001 NP
  • Thương hiệu: IVAN

  Bản lề giảm chấn, trùm ngoài, đế nhấn lắp nhanh

  Vật liệu: Thép xi niken bóng
  Phân loại: Thẳng, giảm chấn
  Góc mở: 100°
  Đóng gói: 1 bản lề bật & 1 đế bản lề
  Bảo hành: 24 tháng chính hãng IVAN

  Bản lề bật IVAN 01408.001 NP có giảm chấn, lắp trùm ngoài

  28.600 
 • Cong vừa Bản lề bật có giảm chấn IVAN 01408.002 NP cong vừaThêm vào giỏ hàng
  Bản lề bật IVAN 01408.002 NP có giảm chấn, lắp trùm nửa
  28.600 
  • Mã sản phẩm: 01408.002 NP
  • Thương hiệu: IVAN

  Bản lề giảm chấn, trùm nửa, đế nhấn lắp nhanh

  Vật liệu: Thép xi niken bóng
  Phân loại: Cong vừa, giảm chấn
  Góc mở: 100°
  Đóng gói: 1 bản lề bật & 1 đế bản lề
  Bảo hành: 24 tháng chính hãng IVAN

  Bản lề bật IVAN 01408.002 NP có giảm chấn, lắp trùm nửa

  28.600 
 • Cong nhiều Bản lề bật IVAN 01408.003 NP cong nhiều có giảm chấnThêm vào giỏ hàng
  Bản lề bật IVAN 01408.003 NP có giảm chấn, lắp lọt lòng
  28.600 
  • Mã sản phẩm: 01408.003 NP
  • Thương hiệu: IVAN

  Bản lề giảm chấn, lọt lòng, đế nhấn lắp nhanh

  Vật liệu: Thép xi niken bóng
  Phân loại: Cong nhiều, giảm chấn
  Góc mở: 100°
  Đóng gói: 1 bản lề bật & 1 đế bản lề
  Bảo hành: 24 tháng chính hãng IVAN

  Bản lề bật IVAN 01408.003 NP có giảm chấn, lắp lọt lòng

  28.600 
 • Thẳng Bản lề bật thẳng giảm chấn IVAN 01418.001 NP đế gàiThêm vào giỏ hàng
  Bản lề bật IVAN 01418.001 NP có giảm chấn, lắp trùm ngoài
  20.680 
  • Mã sản phẩm: 01418.001 NP
  • Thương hiệu: IVAN

  Bản lề giảm chấn, trùm ngoài, đế lắp gài

  Vật liệu: Thép xi niken bóng
  Phân loại: Thẳng, giảm chấn
  Góc mở: 100°
  Đóng gói: 1 bản lề bật & 1 đế bản lề
  Bảo hành: 24 tháng chính hãng IVAN

  Bản lề bật IVAN 01418.001 NP có giảm chấn, lắp trùm ngoài

  20.680 
 • Cong vừa Bản lề bật giảm chấn IVAN 01418.002 NP cong vừaThêm vào giỏ hàng
  Bản lề bật IVAN 01418.002 NP có giảm chấn, lắp trùm nửa
  20.680 
  • Mã sản phẩm: 01418.002 NP
  • Thương hiệu: IVAN

  Bản lề giảm chấn, trùm nửa, đế lắp gài

  Vật liệu: Thép xi niken bóng
  Phân loại: Cong vừa, giảm chấn
  Góc mở: 100°
  Đóng gói: 1 bản lề bật & 1 đế bản lề
  Bảo hành: 24 tháng chính hãng IVAN

  Bản lề bật IVAN 01418.002 NP có giảm chấn, lắp trùm nửa

  20.680 
 • Cong nhiều Bản lề bật giảm chấn IVAN 01418.001 NP cong nhiềuThêm vào giỏ hàng
  Bản lề bật IVAN 01418.003 NP có giảm chấn, lắp lọt lòng
  20.680 
  • Mã sản phẩm: 01418.003 NP
  • Thương hiệu: IVAN

  Bản lề giảm chấn, lọt lòng, đế lắp gài

  Vật liệu: Thép xi niken bóng
  Phân loại: Cong nhiều, giảm chấn
  Góc mở: 100°
  Đóng gói: 1 bản lề bật & 1 đế bản lề
  Bảo hành: 24 tháng chính hãng IVAN

  Bản lề bật IVAN 01418.003 NP có giảm chấn, lắp lọt lòng

  20.680 
 • Thẳng Bản lề bật thẳng giảm chấn IVAN 01489.001 NP ken bóngĐọc tiếp
  Bản lề bật IVAN 01489.001 NP có giảm chấn, lắp trùm ngoài
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 01489.001 NP
  • Thương hiệu: IVAN

  Bản lề giảm chấn, trùm ngoài, đế cánh bướm lắp nhanh

  Vật liệu: Thép xi niken bóng
  Phân loại: Thẳng, giảm chấn
  Góc mở: 110°
  Đóng gói: 1 bản lề bật & 1 đế bản lề
  Bảo hành: 24 tháng chính hãng IVAN

  Phiên bản: Trùm ngoài | Trùm nửa | Lọt lòng

  Bản lề bật IVAN 01489.001 NP có giảm chấn, lắp trùm ngoài

  Liên hệ
 • Cong vừa Bản lề bật IVAN 01489.002 NP cong vừa có giảm chấnĐọc tiếp
  Bản lề bật IVAN 01489.002 NP có giảm chấn, lắp trùm nửa
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 01489.002 NP
  • Thương hiệu: IVAN

  Bản lề giảm chấn, trùm nửa, đế cánh bướm lắp nhanh

  Vật liệu: Thép xi niken bóng
  Phân loại: Cong vừa, giảm chấn
  Góc mở: 110°
  Đóng gói: 1 bản lề bật & 1 đế bản lề
  Bảo hành: 24 tháng chính hãng IVAN

  Phiên bản: Trùm ngoài | Trùm nửa | Lọt lòng

  Bản lề bật IVAN 01489.002 NP có giảm chấn, lắp trùm nửa

  Liên hệ
 • Cong nhiều Bản lề bật IVAN 01489.003 NP cong nhiều có giảm chấnĐọc tiếp
  Bản lề bật IVAN 01489.003 NP có giảm chấn, lắp lọt lòng
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 01489.003 NP
  • Thương hiệu: IVAN

  Bản lề giảm chấn, lọt lòng, đế cánh bướm lắp nhanh

  Vật liệu: Thép xi niken bóng
  Phân loại: Cong nhiều, giảm chấn
  Góc mở: 110°
  Đóng gói: 1 bản lề bật & 1 đế bản lề
  Bảo hành: 24 tháng chính hãng IVAN

  Phiên bản: Trùm ngoài | Trùm nửa | Lọt lòng

  Bản lề bật IVAN 01489.003 NP có giảm chấn, lắp lọt lòng

  Liên hệ
 • Thẳng Bản lề bật thường IVAN 01138.001 NP trùm ngoài loại rẻThêm vào giỏ hàng
  Bản lề bật IVAN 01138.001 NP không giảm chấn, trùm ngoài
  5.830 
  • Mã sản phẩm: 01138.001 NP
  • Thương hiệu: IVAN

  Bản lề bật thường, cong vừa, lắp trùm ngoài

  Vật liệu: thép xi niken bóng
  Phân loại: Bật thẳng không giảm chấn
  Góc mở: 105°
  Đóng gói: bản lề và đế
  Bảo hành: 06 tháng chính hãng IVAN

  Bản lề bật IVAN 01138.001 NP không giảm chấn, trùm ngoài

  5.830 
 • Cong vừa Bản lề bật thường IVAN 01138.002 NP cong vừa loại rẻThêm vào giỏ hàng
  Bản lề bật IVAN 01138.002 NP không giảm chấn, trùm nửa
  5.830 
  • Mã sản phẩm: 01138.002 NP
  • Thương hiệu: IVAN

  Bản lề bật thường, cong vừa, lắp trùm nửa

  Vật liệu: thép xi niken bóng
  Phân loại: Cong ít không giảm chấn
  Góc mở: 105°
  Đóng gói: bản lề và đế
  Bảo hành: 06 tháng chính hãng IVAN

  Bản lề bật IVAN 01138.002 NP không giảm chấn, trùm nửa

  5.830 
 • Cong nhiều Bản lề bật thường IVAN 01138.003 NP cong nhiều giá rẻThêm vào giỏ hàng
  Bản lề bật IVAN 01138.003 NP không giảm chấn, lọt lòng
  5.830 
  • Mã sản phẩm: 01138.003 NP
  • Thương hiệu: IVAN

  Bản lề bật thường, cong nhiều, lắp lọt lòng

  Vật liệu: thép xi niken bóng
  Phân loại: Cong nhiều không giảm chấn
  Góc mở: 105°
  Đóng gói: bản lề và đế
  Bảo hành: 06 tháng chính hãng IVAN

  Bản lề bật IVAN 01138.003 NP không giảm chấn, lọt lòng

  5.830 
 • Thẳng Bản lề bật IVAN 01261.001 NP ken bóng lắp trùm ngoàiThêm vào giỏ hàng
  Bản lề bật IVAN 01261.001 NP không giảm chấn, trùm ngoài
  13.310 
  • Mã sản phẩm: 01261.001 NP
  • Thương hiệu: IVAN

  Bản lề bật không giảm chấn, trùm ngoài, đế gài

  Vật liệu: Thép xi niken bóng
  Phân loại: Thẳng, không giảm chấn
  Góc mở: 110°
  Đóng gói: 1 bản lề bật & 1 đế bản lề
  Bảo hành: 24 tháng chính hãng IVAN

  Bản lề bật IVAN 01261.001 NP không giảm chấn, trùm ngoài

  13.310 
 • Cong vừa Bản lề bật IVAN 01261.002 NP ken bóng lắp trùm giữaThêm vào giỏ hàng
  Bản lề bật IVAN 01261.002 NP không giảm chấn, trùm nửa
  13.310 
  • Mã sản phẩm: 01261.002 NP
  • Thương hiệu: IVAN

  Bản lề bật không giảm chấn, trùm nửa, đế gài

  Vật liệu: Thép xi niken bóng
  Phân loại: Cong vừa, không giảm chấn
  Góc mở: 110°
  Đóng gói: 1 bản lề bật & 1 đế bản lề
  Bảo hành: 24 tháng chính hãng IVAN

  Bản lề bật IVAN 01261.002 NP không giảm chấn, trùm nửa

  13.310 
 • Cong nhiều Bản lề bật IVAN 01261.003 NP ken bóng lắp lọt lòngThêm vào giỏ hàng
  Bản lề bật IVAN 01261.003 NP không giảm chấn, lọt lòng
  13.310 
  • Mã sản phẩm: 01261.003 NP
  • Thương hiệu: IVAN

  Bản lề bật không giảm chấn, lọt lòng, đế gài

  Vật liệu: Thép xi niken bóng
  Phân loại: Cong nhiều, không giảm chấn
  Góc mở: 110°
  Đóng gói: 1 bản lề bật & 1 đế bản lề
  Bảo hành: 24 tháng chính hãng IVAN

  Bản lề bật IVAN 01261.003 NP không giảm chấn, lọt lòng

  13.310 
 • Thẳng Bản lề bật giảm chấn IVAN 01370.001 NP ken bóng thẳngĐọc tiếp
  Bản lề bật IVAN 01370.001 NP có giảm chấn, lắp trùm ngoài
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 01370.001 NP
  • Thương hiệu: IVAN

  Bản lề bật hơi trùm ngoài, đế nhấn lắp nhanh

  Vật liệu: thép xi niken bóng
  Phân loại: Thẳng, có giảm chấn
  Góc mở: 105°
  Đóng gói: bản lề bật kèm đế bản lề
  Bảo hành: 12 tháng chính hãng IVAN

  Tùy chọn cách lắp đặt: Trùm ngoài | Trùm nửa | Lọt lòng

  Bản lề bật IVAN 01370.001 NP có giảm chấn, lắp trùm ngoài

  Liên hệ