IVAN

Lọc

Hiển thị 1–16 của 130 sản phẩm

 • Thẳng Bản lề bật thẳng giảm chấn IVAN 01408.001 NP đế nhấnĐọc tiếp
  Bản lề bật IVAN 01408.001 NP có giảm chấn, lắp trùm ngoài
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 01408.001 NP
  • Thương hiệu: IVAN

  Bản lề giảm chấn, trùm ngoài, đế nhấn lắp nhanh

  Vật liệu: Thép xi niken bóng
  Phân loại: Thẳng, giảm chấn
  Góc mở: 100°
  Đóng gói: 1 bản lề bật & 1 đế bản lề
  Bảo hành: 24 tháng chính hãng IVAN

  Tùy chọn cách lắp đặt: Trùm ngoài | Trùm nửa | Lọt lòng

  Bản lề bật IVAN 01408.001 NP có giảm chấn, lắp trùm ngoài

  Liên hệ
 • Cong vừa Bản lề bật có giảm chấn IVAN 01408.002 NP cong vừaĐọc tiếp
  Bản lề bật IVAN 01408.002 NP có giảm chấn, lắp trùm nửa
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 01408.002 NP
  • Thương hiệu: IVAN

  Bản lề giảm chấn, trùm nửa, đế nhấn lắp nhanh

  Vật liệu: Thép xi niken bóng
  Phân loại: Cong vừa, giảm chấn
  Góc mở: 100°
  Đóng gói: 1 bản lề bật & 1 đế bản lề
  Bảo hành: 24 tháng chính hãng IVAN

  Tùy chọn cách lắp đặt: Trùm ngoài | Trùm nửa | Lọt lòng

  Bản lề bật IVAN 01408.002 NP có giảm chấn, lắp trùm nửa

  Liên hệ
 • Cong nhiều Bản lề bật IVAN 01408.003 NP cong nhiều có giảm chấnĐọc tiếp
  Bản lề bật IVAN 01408.003 NP có giảm chấn, lắp lọt lòng
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 01408.003 NP
  • Thương hiệu: IVAN

  Bản lề giảm chấn, lọt lòng, đế nhấn lắp nhanh

  Vật liệu: Thép xi niken bóng
  Phân loại: Cong nhiều, giảm chấn
  Góc mở: 100°
  Đóng gói: 1 bản lề bật & 1 đế bản lề
  Bảo hành: 24 tháng chính hãng IVAN

  Tùy chọn cách lắp đặt: Trùm ngoài | Trùm nửa | Lọt lòng

  Bản lề bật IVAN 01408.003 NP có giảm chấn, lắp lọt lòng

  Liên hệ
 • Thẳng Bản lề bật thẳng giảm chấn IVAN 01418.001 NP đế gàiĐọc tiếp
  Bản lề bật IVAN 01418.001 NP có giảm chấn, lắp trùm ngoài
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 01418.001 NP
  • Thương hiệu: IVAN

  Bản lề giảm chấn, trùm ngoài, đế lắp gài

  Vật liệu: Thép xi niken bóng
  Phân loại: Thẳng, giảm chấn
  Góc mở: 100°
  Đóng gói: 1 bản lề bật & 1 đế bản lề
  Bảo hành: 24 tháng chính hãng IVAN

  Tùy chọn cách lắp đặt: Trùm ngoài | Trùm nửa | Lọt lòng

  Bản lề bật IVAN 01418.001 NP có giảm chấn, lắp trùm ngoài

  Liên hệ
 • Cong vừa Bản lề bật giảm chấn IVAN 01418.002 NP cong vừaĐọc tiếp
  Bản lề bật IVAN 01418.002 NP có giảm chấn, lắp trùm nửa
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 01418.002 NP
  • Thương hiệu: IVAN

  Bản lề giảm chấn, trùm nửa, đế lắp gài

  Vật liệu: Thép xi niken bóng
  Phân loại: Cong vừa, giảm chấn
  Góc mở: 100°
  Đóng gói: 1 bản lề bật & 1 đế bản lề
  Bảo hành: 24 tháng chính hãng IVAN

  Tùy chọn cách lắp đặt: Trùm ngoài | Trùm nửa | Lọt lòng

  Bản lề bật IVAN 01418.002 NP có giảm chấn, lắp trùm nửa

  Liên hệ
 • Cong nhiều Bản lề bật giảm chấn IVAN 01418.001 NP cong nhiềuĐọc tiếp
  Bản lề bật IVAN 01418.003 NP có giảm chấn, lắp lọt lòng
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 01418.003 NP
  • Thương hiệu: IVAN

  Bản lề giảm chấn, lọt lòng, đế lắp gài

  Vật liệu: Thép xi niken bóng
  Phân loại: Cong nhiều, giảm chấn
  Góc mở: 100°
  Đóng gói: 1 bản lề bật & 1 đế bản lề
  Bảo hành: 24 tháng chính hãng IVAN

  Tùy chọn cách lắp đặt: Trùm ngoài | Trùm nửa | Lọt lòng

  Bản lề bật IVAN 01418.003 NP có giảm chấn, lắp lọt lòng

  Liên hệ
 • Thẳng Bản lề bật thẳng giảm chấn IVAN 01489.001 NP ken bóngĐọc tiếp
  Bản lề bật IVAN 01489.001 NP có giảm chấn, lắp trùm ngoài
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 01489.001 NP
  • Thương hiệu: IVAN

  Bản lề giảm chấn, trùm ngoài, đế cánh bướm lắp nhanh

  Vật liệu: Thép xi niken bóng
  Phân loại: Thẳng, giảm chấn
  Góc mở: 110°
  Đóng gói: 1 bản lề bật & 1 đế bản lề
  Bảo hành: 24 tháng chính hãng IVAN

  Tùy chọn cách lắp đặt: Trùm ngoài | Trùm nửa | Lọt lòng

  Bản lề bật IVAN 01489.001 NP có giảm chấn, lắp trùm ngoài

  Liên hệ
 • Cong vừa Bản lề bật IVAN 01489.002 NP cong vừa có giảm chấnĐọc tiếp
  Bản lề bật IVAN 01489.002 NP có giảm chấn, lắp trùm nửa
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 01489.002 NP
  • Thương hiệu: IVAN

  Bản lề giảm chấn, trùm nửa, đế cánh bướm lắp nhanh

  Vật liệu: Thép xi niken bóng
  Phân loại: Cong vừa, giảm chấn
  Góc mở: 110°
  Đóng gói: 1 bản lề bật & 1 đế bản lề
  Bảo hành: 24 tháng chính hãng IVAN

  Tùy chọn cách lắp đặt: Trùm ngoài | Trùm nửa | Lọt lòng

  Bản lề bật IVAN 01489.002 NP có giảm chấn, lắp trùm nửa

  Liên hệ
 • Cong nhiều Bản lề bật IVAN 01489.003 NP cong nhiều có giảm chấnĐọc tiếp
  Bản lề bật IVAN 01489.003 NP có giảm chấn, lắp lọt lòng
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 01489.003 NP
  • Thương hiệu: IVAN

  Bản lề giảm chấn, lọt lòng, đế cánh bướm lắp nhanh

  Vật liệu: Thép xi niken bóng
  Phân loại: Cong nhiều, giảm chấn
  Góc mở: 110°
  Đóng gói: 1 bản lề bật & 1 đế bản lề
  Bảo hành: 24 tháng chính hãng IVAN

  Tùy chọn cách lắp đặt: Trùm ngoài | Trùm nửa | Lọt lòng

  Bản lề bật IVAN 01489.003 NP có giảm chấn, lắp lọt lòng

  Liên hệ
 • Thép Bản lề bật 2 chiều Ivan 43120.080 đen mờ sơn 15kgĐọc tiếp
  Bản lề bật 2 chiều IVAN 43120.080 BPR, 15kg, Đen mờ sơn
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 43120.080 BPR
  • Thương hiệu: VICKINI

  Bản lề cửa tự động, mở 2 chiều, 15kg

  Vật liệu: Thép
  Màu hoàn thiện: Đen mờ sơn
  Kích thước: 76 x 118 x 2.0 mm
  Tải trọng: tối đa 15kg
  Đơn vị tính: 1 cặp
  Bảo hành: 6 tháng chính hãng IVAN – VICKINI

  Tùy chọn phiên bản: Tải trọng 15kg | Tải trọng 25kg

  Bản lề bật 2 chiều IVAN 43120.080 BPR, 15kg, Đen mờ sơn

  Liên hệ
 • Thép Bản lề cửa tự động Ivan 43120.120 đen mờ sơn 25kgĐọc tiếp
  Bản lề bật 2 chiều IVAN 43120.120 BPR, 25kg, Đen mờ sơn
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 43120.120 BPR
  • Thương hiệu: VICKINI

  Bản lề cửa tự động, mở 2 chiều, 25kg

  Vật liệu: Thép
  Màu hoàn thiện: Đen mờ sơn
  Kích thước: 101 x 127 x 2.0 mm
  Tải trọng: tối đa 25kg
  Đơn vị tính: 1 cặp
  Bảo hành: 6 tháng chính hãng IVAN – VICKINI

  Tùy chọn phiên bản: Tải trọng 15kg | Tải trọng 25kg

  Bản lề bật 2 chiều IVAN 43120.120 BPR, 25kg, Đen mờ sơn

  Liên hệ
 • Inox 201 Bản lề bật 2 chiều Ivan 43121.080 Inox bóng cửa 15kgĐọc tiếp
  Bản lề bật 2 chiều IVAN 43121.080 PSS, 15kg, Inox bóng
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 43121.080 PSS
  • Thương hiệu: VICKINI

  Bản lề cửa tự động, mở 2 chiều, 15kg

  Vật liệu: INOX SUS 201
  Màu hoàn thiện: Inox bóng
  Kích thước: 76 x 118 x 2.0 mm
  Tải trọng: tối đa 15kg
  Đơn vị tính: 1 cặp
  Bảo hành: 6 tháng chính hãng IVAN – VICKINI

  Tùy chọn phiên bản: Tải trọng 15kg | Tải trọng 25kg

  Bản lề bật 2 chiều IVAN 43121.080 PSS, 15kg, Inox bóng

  Liên hệ
 • Inox 201 Bản lề cửa mở 2 chiều Ivan 43121.120 Inox bóng 25kgĐọc tiếp
  Bản lề bật 2 chiều IVAN 43121.120 PSS, 25kg, Inox bóng
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 43121.120 PSS
  • Thương hiệu: VICKINI

  Bản lề cửa tự động, mở 2 chiều, 25kg

  Vật liệu: INOX SUS 201
  Màu hoàn thiện: Inox bóng
  Kích thước: 101 x 127 x 2.0 mm
  Tải trọng: tối đa 25kg
  Đơn vị tính: 1 cặp
  Bảo hành: 6 tháng chính hãng IVAN – VICKINI

  Tùy chọn phiên bản: Tải trọng 15kg | Tải trọng 25kg

  Bản lề bật 2 chiều IVAN 43121.120 PSS, 25kg, Inox bóng

  Liên hệ
 • Thẳng Bản lề bật thường IVAN 01138.001 NP trùm ngoài loại rẻĐọc tiếp
  Bản lề bật IVAN 01138.001 NP không giảm chấn, trùm ngoài
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 01138.001 NP
  • Thương hiệu: IVAN

  Bản lề bật thường, cong vừa, lắp trùm ngoài

  Vật liệu: thép xi niken bóng
  Phân loại: Bật thẳng không giảm chấn
  Góc mở: 105°
  Đóng gói: bản lề và đế
  Bảo hành: 06 tháng chính hãng IVAN

  Tùy chọn cách lắp đặt: Trùm ngoài | Trùm nửaLọt lòng

  Bản lề bật IVAN 01138.001 NP không giảm chấn, trùm ngoài

  Liên hệ
 • Cong vừa Bản lề bật thường IVAN 01138.002 NP cong vừa loại rẻĐọc tiếp
  Bản lề bật IVAN 01138.002 NP không giảm chấn, trùm nửa
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 01138.002 NP
  • Thương hiệu: IVAN

  Bản lề bật thường, cong vừa, lắp trùm nửa

  Vật liệu: thép xi niken bóng
  Phân loại: Cong ít không giảm chấn
  Góc mở: 105°
  Đóng gói: bản lề và đế
  Bảo hành: 06 tháng chính hãng IVAN

  Tùy chọn cách lắp đặt: Trùm ngoài | Trùm nửaLọt lòng

  Bản lề bật IVAN 01138.002 NP không giảm chấn, trùm nửa

  Liên hệ
 • Cong nhiều Bản lề bật thường IVAN 01138.003 NP cong nhiều giá rẻĐọc tiếp
  Bản lề bật IVAN 01138.003 NP không giảm chấn, lọt lòng
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 01138.003 NP
  • Thương hiệu: IVAN

  Bản lề bật thường, cong nhiều, lắp lọt lòng

  Vật liệu: thép xi niken bóng
  Phân loại: Cong nhiều không giảm chấn
  Góc mở: 105°
  Đóng gói: bản lề và đế
  Bảo hành: 06 tháng chính hãng IVAN

  Tùy chọn cách lắp đặt: Trùm ngoài | Trùm nửaLọt lòng

  Bản lề bật IVAN 01138.003 NP không giảm chấn, lọt lòng

  Liên hệ