VIỆT-TIỆP

Lọc

Hiển thị 1–16 của 21 sản phẩm

 • Chốt - chìa Khóa cóc chốt chìa Việt Tiệp 04102 màu nâuThêm vào giỏ hàng
  Khóa cóc chốt chìa VIỆT-TIỆP 04102, màu Nâu, chìa răng cưa
  165.000 
  • Mã sản phẩm: 04102
  • Thương hiệu: VIỆT-TIỆP

  Khóa cóc phụ trợ đầu chốt – đầu chìa, màu Nâu

  Chất liệu: INOX 304. Màu nâu
  Cò khóa: 60/70 mm
  Số chìa: 3 chìa răng cưa
  Đóng gói:
  Bảo hành: 2 năm chính hãng Việt-Tiệp

  Tùy chọn màu sắc khóa: Màu Nâu | Màu Inox mờ

  Khóa cóc chốt chìa VIỆT-TIỆP 04102, màu Nâu, chìa răng cưa

  165.000 
 • Chốt - chìa Khóa cóc chốt chìa Việt Tiệp 04103 Inox mờThêm vào giỏ hàng
  Khóa cóc chốt chìa VIỆT-TIỆP 04103, màu Inox mờ, chìa răng cưa
  165.000 
  • Mã sản phẩm: 04103
  • Thương hiệu: VIỆT-TIỆP

  Khóa cóc phụ trợ đầu chốt – đầu chìa, Inox mờ

  Chất liệu: INOX 304. Màu Inox mờ
  Cò khóa: 60/70 mm
  Số chìa: 3 chìa răng cưa
  Đóng gói:
  Bảo hành: 2 năm chính hãng Việt-Tiệp

  Tùy chọn màu sắc khóa: Màu Nâu | Màu Inox mờ

  Khóa cóc chốt chìa VIỆT-TIỆP 04103, màu Inox mờ, chìa răng cưa

  165.000 
 • Backset 60mm Khóa nắm tròn Việt Tiệp 04204 đen vàngThêm vào giỏ hàng
  Khóa nắm tròn VIỆT-TIỆP 04204, Cò khóa 60mm, Cửa phòng
  176.000 
  • Mã sản phẩm: 04204
  • Thương hiệu: VIỆT-TIỆP

  Khóa nắm tròn có chìa màu đen vàng, cò khóa 60mm

  Chất liệu: Inox 304, màu Vàng đen
  Chiều dài cò: 60mm
  Độ dày cửa: tối đa 45mm
  Số lượng chìa: 3 chìa răng cưa
  Bảo hành: 1 năm chính hãng VIỆT-TIỆP

  Tùy chọn màu sắc khóa: Màu Inox Mờ | Màu Đen Vàng

  Khóa nắm tròn VIỆT-TIỆP 04204, Cò khóa 60mm, Cửa phòng

  176.000 
 • Backset 60mm Khóa nắm tròn Việt Tiệp 04205 Inox mờThêm vào giỏ hàng
  Khóa nắm tròn VIỆT-TIỆP 04205, Cò khóa 60mm, Cửa phòng
  176.000 
  • Mã sản phẩm: 04205
  • Thương hiệu: VIỆT-TIỆP

  Khóa nắm tròn có chìa màu Inox mờ, cò khóa 60mm

  Chất liệu: Inox 304, màu Inox mờ
  Chiều dài cò: 60mm
  Độ dày cửa: tối đa 45mm
  Số lượng chìa: 3 chìa răng cưa
  Bảo hành: 1 năm chính hãng VIỆT-TIỆP

  Khóa nắm tròn VIỆT-TIỆP 04205, Cò khóa 60mm, Cửa phòng

  176.000 
 • Backset 60mm Khóa nắm tròn Việt Tiệp 04206 Inox mờThêm vào giỏ hàng
  Khóa nắm tròn VIỆT-TIỆP 04206, Cò khóa 60mm, Cửa phòng
  176.000 
  • Mã sản phẩm: 04206
  • Thương hiệu: VIỆT-TIỆP

  Khóa nắm tròn có chìa màu Inox mờ, cò khóa 60mm

  Chất liệu: Inox 304, màu Inox mờ
  Chiều dài cò: 60mm
  Độ dày cửa: tối đa 45mm
  Số lượng chìa: 3 chìa răng cưa
  Bảo hành: 1 năm chính hãng VIỆT-TIỆP

  Tùy chọn màu sắc khóa: Màu Inox Mờ | Màu Đen Vàng

  Khóa nắm tròn VIỆT-TIỆP 04206, Cò khóa 60mm, Cửa phòng

  176.000 
 • Backset 60mm Khóa nắm tròn Việt Tiệp 04207 Inox mờThêm vào giỏ hàng
  Khóa nắm tròn VIỆT-TIỆP 04207, Cò khóa 60mm, Cửa phòng
  176.000 
  • Mã sản phẩm: 04207
  • Thương hiệu: VIỆT-TIỆP

  Khóa nắm tròn có chìa màu Inox mờ, cò khóa 60mm

  Chất liệu: Inox 304, màu Inox mờ
  Chiều dài cò: 60mm
  Độ dày cửa: tối đa 45mm
  Số lượng chìa: 3 chìa răng cưa
  Bảo hành: 1 năm chính hãng VIỆT-TIỆP

  Khóa nắm tròn VIỆT-TIỆP 04207, Cò khóa 60mm, Cửa phòng

  176.000 
 • Backset 60mm Khóa nắm tròn vệ sinh Việt Tiệp 04208Thêm vào giỏ hàng
  Khóa nắm tròn VIỆT-TIỆP 04208, Cò khóa 60mm, Cửa vệ sinh
  171.000 
  • Mã sản phẩm: 04208
  • Thương hiệu: VIỆT-TIỆP

  Khóa nắm tròn vệ sinh màu Inox mờ, cò khóa 60mm

  Chất liệu: Inox 304, màu Inox mờ
  Chiều dài cò: 60mm
  Độ dày cửa: tối đa 45mm
  Số lượng chìa: KHÔNG CHÌA
  Bảo hành: 1 năm chính hãng VIỆT-TIỆP

  Khóa nắm tròn VIỆT-TIỆP 04208, Cò khóa 60mm, Cửa vệ sinh

  171.000 
 • Backset 60mm Khóa nắm tròn Việt Tiệp 04211 Inox mờThêm vào giỏ hàng
  Khóa nắm tròn VIỆT-TIỆP 04211, Cò khóa 60mm, Cửa phòng
  176.000 
  • Mã sản phẩm: 04211
  • Thương hiệu: VIỆT-TIỆP

  Khóa nắm tròn có chìa màu Inox mờ, cò khóa 60mm

  Chất liệu: Inox 304, màu Inox mờ
  Chiều dài cò: 60mm
  Độ dày cửa: tối đa 45mm
  Số lượng chìa: 3 chìa răng cưa
  Bảo hành: 1 năm chính hãng VIỆT-TIỆP

  Khóa nắm tròn VIỆT-TIỆP 04211, Cò khóa 60mm, Cửa phòng

  176.000 
 • Backset 60mm Khóa nắm tròn Việt Tiệp 04212 trắng vàngThêm vào giỏ hàng
  Khóa nắm tròn VIỆT-TIỆP 04212, Cò khóa 60mm, Cửa phòng
  242.000 
  • Mã sản phẩm: 04212
  • Thương hiệu: VIỆT-TIỆP

  Khóa nắm tròn có chìa màu trắng vàng, cò khóa 60mm

  Chất liệu: Inox 304, màu trắng vàng
  Chiều dài cò: 60mm
  Độ dày cửa: tối đa 45mm
  Số lượng chìa: 3 chìa răng cưa
  Bảo hành: 1 năm chính hãng VIỆT-TIỆP

  Tùy chọn màu sắc khóa: Trắng – Vàng | Nâu – Vàng

  Khóa nắm tròn VIỆT-TIỆP 04212, Cò khóa 60mm, Cửa phòng

  242.000 
 • Backset 60mm Khóa nắm tròn Việt Tiệp 04213 nâu vàngThêm vào giỏ hàng
  Khóa nắm tròn VIỆT-TIỆP 04213, Cò khóa 60mm, Cửa phòng
  242.000 
  • Mã sản phẩm: 04213
  • Thương hiệu: VIỆT-TIỆP

  Khóa nắm tròn có chìa màu nâu vàng, cò khóa 60mm

  Chất liệu: Inox 304, màu nâu vàng
  Chiều dài cò: 60mm
  Độ dày cửa: tối đa 45mm
  Số lượng chìa: 3 chìa răng cưa
  Bảo hành: 1 năm chính hãng VIỆT-TIỆP

  Tùy chọn màu sắc khóa: Trắng – Vàng | Nâu – Vàng

  Khóa nắm tròn VIỆT-TIỆP 04213, Cò khóa 60mm, Cửa phòng

  242.000 
 • Backset 60mm Khóa nắm tròn có chìa Việt Tiệp 04215Thêm vào giỏ hàng
  Khóa nắm tròn VIỆT-TIỆP 04215, Cò khóa 60mm, Cửa phòng
  176.000 
  • Mã sản phẩm: 04215
  • Thương hiệu: VIỆT-TIỆP

  Khóa nắm tròn có chìa màu đồng rêu, cò khóa 60mm

  Chất liệu: Inox 304, màu đồng rêu
  Chiều dài cò: 60mm
  Độ dày cửa: tối đa 45mm
  Số lượng chìa: 3 chìa răng cưa
  Bảo hành: 1 năm chính hãng VIỆT-TIỆP

  Khóa nắm tròn VIỆT-TIỆP 04215, Cò khóa 60mm, Cửa phòng

  176.000 
 • Backset 60mm Khóa nắm tròn cửa phòng Việt Tiệp 04216Thêm vào giỏ hàng
  Khóa nắm tròn VIỆT-TIỆP 04216, Cò khóa 60mm, Cửa phòng
  176.000 
  • Mã sản phẩm: 04216
  • Thương hiệu: VIỆT-TIỆP

  Khóa nắm tròn có chìa màu đồng rêu, cò khóa 60mm

  Chất liệu: Inox 304, màu đồng rêu
  Chiều dài cò: 60mm
  Độ dày cửa: tối đa 45mm
  Số lượng chìa: 3 chìa răng cưa
  Bảo hành: 1 năm chính hãng VIỆT-TIỆP

  Khóa nắm tròn VIỆT-TIỆP 04216, Cò khóa 60mm, Cửa phòng

  176.000 
 • Size 50mm Khóa chống cắt Việt Tiệp 01502 size 50mmThêm vào giỏ hàng
  Khóa VIỆT-TIỆP 01502, size 50mm, 4 chìa xoay góc
  145.000 
  • Mã sản phẩm: 01502
  • Thương hiệu: VIỆT-TIỆP

  Khóa treo chống cắt, chìa thay đổi góc (chìa xoay)

  Chất liệu: Hợp kim. Càng thép cứng
  Kích thước: 50mm
  Số chìa: 4 chìa
  Đóng gói: Vỉ nhựa
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Việt-Tiệp

  Tùy chọn chiều rộng thân khóa: Size 50mm | Size 60mm

  Khóa VIỆT-TIỆP 01502, size 50mm, 4 chìa xoay góc

  145.000 
 • Size 50mm Khóa móc treo Việt Tiệp 0152M càng 50mmThêm vào giỏ hàng
  Khóa VIỆT-TIỆP 0152M, size 50mm, 3 chìa răng cưa
  118.000 
  • Mã sản phẩm: 0152M
  • Thương hiệu: VIỆT-TIỆP

  Khóa treo hợp kim đồng, khóa ngậm chìa, size 50mm

  Chất liệu: Hợp kim đồng. Càng thép
  Kích thước: 50mm
  Số chìa: 3 chìa răng cưa
  Đóng gói: Vỉ nhựa ép
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Việt-Tiệp

  Tùy chọn chiều rộng thân khóa: Size 50mm | Size 60mm

  Khóa VIỆT-TIỆP 0152M, size 50mm, 3 chìa răng cưa

  118.000 
 • Size 60mm Khóa treo chống cắt Việt Tiệp 01602 60mmThêm vào giỏ hàng
  Khóa VIỆT-TIỆP 01602, size 60mm, 4 chìa xoay góc
  160.000 
  • Mã sản phẩm: 01602
  • Thương hiệu: VIỆT-TIỆP

  Khóa treo chống cắt, chìa thay đổi góc (chìa xoay)

  Chất liệu: Hợp kim. Càng thép cứng
  Kích thước: 60mm
  Số chìa: 4 chìa
  Đóng gói: Vỉ nhựa
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Việt-Tiệp

  Tùy chọn chiều rộng thân khóa: Size 50mm | Size 60mm

  Khóa VIỆT-TIỆP 01602, size 60mm, 4 chìa xoay góc

  160.000 
 • Size 60mm Ổ khóa treo Việt Tiệp 0163M size 60mmThêm vào giỏ hàng
  Khóa VIỆT-TIỆP 0163M, size 60mm, 3 chìa răng cưa
  156.000 
  • Mã sản phẩm: 0163M
  • Thương hiệu: VIỆT-TIỆP

  Khóa treo hợp kim đồng, khóa ngậm chìa, size 60mm

  Chất liệu: Hợp kim đồng. Càng thép
  Kích thước: 60mm
  Số chìa: 3 chìa răng cưa
  Đóng gói: Vỉ nhựa ép
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Việt-Tiệp

  Tùy chọn chiều rộng thân khóa: Size 50mm | Size 60mm

  Khóa VIỆT-TIỆP 0163M, size 60mm, 3 chìa răng cưa

  156.000