tay co thủy lực newstar

Hiển thị 10 sản phẩm

 • EN2 Tay co thủy lực NEWSTAR ZA-81N không dừngMua hàng
  Tay đẩy hơi NEWSTAR ZA-81N, cửa nặng 30-45kg, không giữ cửa
  702.000  621.000 
  • Mã sản phẩm: ZA-81N
  • Thương hiệu: NEWSTAR

  Thiết bị đóng cửa tự động nổi 30-45kg, không giữ cửa

  Chiều rộng cửa: tối đa 800mm
  Trọng lượng cửa: 30 – 45kg
  Sản phẩm bao gồm: bộ tay đẩy hơi, tài liệu & ốc vít
  Bảo hành: 1 năm chính hãng NEWSTAR

  Tùy chọn phiên bản (T.Lượng cửa & chức năng dừng):
  30 – 45kg | 30 – 45kg có dừng | 45 – 60kg | 45 – 60kg có dừng

  Tay đẩy hơi NEWSTAR ZA-81N, cửa nặng 30-45kg, không giữ cửa

  702.000  621.000 
 • EN3 Tay đẩy hơi 60kg Newstar ZA-82N không dừngMua hàng
  Tay đẩy hơi NEWSTAR ZA-82N, cửa nặng 45-60kg, không giữ cửa
  1.040.000  920.000 
  • Mã sản phẩm: ZA-82N
  • Thương hiệu: NEWSTAR

  Thiết bị đóng cửa tự động nổi 45-60kg, không giữ cửa

  Chiều rộng cửa: tối đa 900mm
  Trọng lượng cửa: 45 – 60kg
  Sản phẩm bao gồm: bộ tay đẩy hơi, tài liệu & ốc vít
  Bảo hành: 1 năm chính hãng NEWSTAR

  Tùy chọn phiên bản (T.Lượng cửa & chức năng dừng):
  30 – 45kg | 30 – 45kg có dừng | 45 – 60kg | 45 – 60kg có dừng

  Tay đẩy hơi NEWSTAR ZA-82N, cửa nặng 45-60kg, không giữ cửa

  1.040.000  920.000 
 • EN3 Tay đẩy hơi NEWSTAR ZA-182N có dừng, 45-60kgMua hàng
  Tay đẩy hơi NEWSTAR ZA-182N, cửa nặng 45-60kg, có giữ cửa
  1.222.000  1.081.000 
  • Mã sản phẩm: ZA-182N
  • Thương hiệu: NEWSTAR

  Thiết bị đóng cửa tự động lắp nổi 45-60kg, có giữ cửa

  Chiều rộng cửa: tối đa 900mm
  Trọng lượng cửa: 45 – 60kg
  Sản phẩm bao gồm: bộ tay đẩy hơi, tài liệu & ốc vít
  Bảo hành: 1 năm chính hãng NEWSTAR

  Tùy chọn phiên bản (T.Lượng cửa & chức năng dừng):
  30 – 45kg | 30 – 45kg có dừng | 45 – 60kg | 45 – 60kg có dừng

  Tay đẩy hơi NEWSTAR ZA-182N, cửa nặng 45-60kg, có giữ cửa

  1.222.000  1.081.000 
 • EN2 Tay co thủy lực NEW STAR ZA-181N có dừngMua hàng
  Tay đẩy hơi NEWSTAR ZA-181N, cửa nặng 30-45kg, có giữ cửa
  871.000  770.000 
  • Mã sản phẩm: ZA-181N
  • Thương hiệu: NEWSTAR

  Thiết bị đóng cửa tự động lắp nổi 30-45kg, có giữ cửa

  Chiều rộng cửa: tối đa 800mm
  Trọng lượng cửa: 30 – 45kg
  Sản phẩm bao gồm: bộ tay đẩy hơi, tài liệu & ốc vít
  Bảo hành: 1 năm chính hãng NEWSTAR

  Tùy chọn phiên bản (T.Lượng cửa & chức năng dừng):
  30 – 45kg | 30 – 45kg có dừng | 45 – 60kg | 45 – 60kg có dừng

  Tay đẩy hơi NEWSTAR ZA-181N, cửa nặng 30-45kg, có giữ cửa

  871.000  770.000 
 • EN6 Tay đẩy hơi Newstar 85 115-18kg không dừngĐọc tiếp
  Tay đẩy hơi NEWSTAR 85, cửa nặng 115-180kg, không giữ cửa
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: NEWSTAR-85
  • Thương hiệu: NEWSTART

  Thiết bị đóng cửa tự động lắp nổi, không giữ cửa

  Chiều rộng cửa: tối đa 1.200mm
  Trọng lượng cửa: 115 – 180kg
  Sản phẩm bao gồm: bộ tay đẩy hơi, tài liệu & ốc vít
  Xuất xứ: Nhật Bản
  Bảo hành: 1 năm chính hãng NEWSTAR

  Tùy chọn phiên bản (trọng lượng cửa):
  30-45kg | 45-60kg | 60-80kg | 80-115kg | 115-180kg

  Tay đẩy hơi NEWSTAR 85, cửa nặng 115-180kg, không giữ cửa

  Liên hệ
 • EN5 Tay đẩy hơi Newstar 84 80-115kg không dừngĐọc tiếp
  Tay đẩy hơi NEWSTAR 84, cửa nặng 80-115kg, không giữ cửa
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: NEWSTAR-84
  • Thương hiệu: NEWSTAR

  Thiết bị đóng cửa tự động lắp nổi, không giữ cửa

  Chiều rộng cửa: tối đa 1.050mm
  Trọng lượng cửa: 80 – 115kg
  Sản phẩm bao gồm: bộ tay đẩy hơi, tài liệu hướng dẫn & ốc vít
  Xuất xứ: Nhật Bản
  Bảo hành: 1 năm chính hãng NEWSTAR

  Tùy chọn phiên bản (trọng lượng cửa):
  30-45kg | 45-60kg | 60-80kg | 80-115kg | 115-180kg

  Tay đẩy hơi NEWSTAR 84, cửa nặng 80-115kg, không giữ cửa

  Liên hệ
 • EN4 Tay đẩy hơi Newstar 83 60-80kg không dừngĐọc tiếp
  Tay đẩy hơi NEWSTAR 83, cửa nặng 60-80kg, không giữ cửa
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: NEWSTAR-83
  • Thương hiệu: NEWSTAR

  Thiết bị đóng cửa tự động lắp nổi, không giữ cửa

  Chiều rộng cửa: tối đa 950mm
  Trọng lượng cửa: 60 – 80kg
  Sản phẩm bao gồm: bộ tay đẩy hơi, tài liệu & ốc vít
  Xuất xứ: Nhật Bản
  Bảo hành: 1 năm chính hãng NEWSTAR

  Tùy chọn phiên bản (trọng lượng cửa):
  30-45kg | 45-60kg | 60-80kg | 80-115kg | 115-180kg

  Tay đẩy hơi NEWSTAR 83, cửa nặng 60-80kg, không giữ cửa

  Liên hệ
 • EN3 Tay đẩy hơi Newstar 82 45-60kg không dừngĐọc tiếp
  Tay đẩy hơi NEWSTAR 82, cửa nặng 45-60kg, không giữ cửa
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: NEWSTAR-82
  • Thương hiệu: NEWSTAR

  Thiết bị đóng cửa tự động lắp nổi, không giữ cửa

  Chiều rộng cửa: tối đa 900mm
  Trọng lượng cửa: 45 – 60kg
  Sản phẩm bao gồm: bộ tay đẩy hơi, tài liệu & ốc vít
  Xuất xứ: Nhật Bản
  Bảo hành: 1 năm chính hãng NEWSTAR

  Tùy chọn phiên bản (trọng lượng cửa):
  30-45kg | 45-60kg | 60-80kg | 80-115kg | 115-180kg

  Tay đẩy hơi NEWSTAR 82, cửa nặng 45-60kg, không giữ cửa

  Liên hệ
 • EN2 Tay đẩy hơi Newstar 81 30-45kg không dừngĐọc tiếp
  Tay đẩy hơi NEWSTAR 81, cửa nặng 30-45kg, không giữ cửa
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: NEWSTAR-81
  • Thương hiệu: NEWSTAR

  Thiết bị đóng cửa tự động lắp nổi, không giữ cửa

  Chiều rộng cửa: tối đa 800mm
  Trọng lượng cửa: 30 – 45kg
  Sản phẩm bao gồm: bộ tay đẩy hơi, tài liệu & ốc vít
  Xuất xứ: Nhật Bản
  Bảo hành: 1 năm chính hãng NEWSTAR

  Tùy chọn phiên bản (trọng lượng cửa):
  30-45kg | 45-60kg | 60-80kg | 80-115kg | 115-180kg

  Tay đẩy hơi NEWSTAR 81, cửa nặng 30-45kg, không giữ cửa

  Liên hệ
 • EN2 Tay đẩy hơi Newstar 181 30-45kg có dừngĐọc tiếp
  Tay đẩy hơi NEWSTAR 181, cửa nặng 30-45kg, có giữ cửa
  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: NEWSTAR-181
  • Thương hiệu: NEWSTAR

  Thiết bị đóng cửa tự động lắp nổi, có giữ cửa

  Chiều rộng cửa: tối đa 800mm
  Trọng lượng cửa: 30 – 45kg
  Sản phẩm bao gồm: bộ tay đẩy hơi, tài liệu & ốc vít
  Xuất xứ: Nhật Bản
  Bảo hành: 1 năm chính hãng NEWSTAR

  Tùy chọn chức năng: Không giữ cửa | Có giữ cửa

  Tay đẩy hơi NEWSTAR 181, cửa nặng 30-45kg, có giữ cửa

  Liên hệ